lørdag den 21. april 2018

Las carabelas portuguesas (en slags brandmænd) invaderer de malagensiske strande


Billedresultat for carabela portuguesa
Las carabelas portuguesas har invaderet de malagensiske strande. Dyrene, som har samme form som brandmænd og nogle meget smertefulde bid, plejer at ankomme spredt på denne tid af året til Middelhavet, men det er ikke sædvanligt, at de ankommer på en så massiv måde, når der resterer to måneder til deres normale ankomsttid. Dette skaber nervøsitet hos de badende og i kommunerne.

Juan Jesús Bellido, marinebiolog, forklarer, "at man lægger mere mærke til dem, fordi strandene i disse dage er fyldt med besøgende. De har tidligere vist sig sporadisk mellem slutningen af vinteren og begyndelsen af foråret, men i år er de ankommet i større tal i begyndelsen af marts og har allerede været her i to måneder"

"I år har der været mange storme, og det har forbindelse med disse. Dyrene opholdt sig i Nordatlanten, og favorable vinde har båret dem til den vestlige del af Middelhavet. Vi ved, at de er nået helt til Mallorca, og de er på hele kysten af Málaga, Granada, Almería og Murcia".

Nøglespørgsmålet er, hvor længe de bliver her. "Det normale er, at de forsvinder igen før sommeren"
De er ikke medusas (brandmænd)
La carabela portuguesa (Physalia ),også kendt som fragata portuguesa, agua mala,  azul og falsa medusa iflg. Wikipedia, har samme udseende som medusaen, men er i realiteten et andet dyr. De består af en slags gelatineagtigt kød på mellem 15 og 30 cm., som tillader dem at bevæge sig gennem havene ved hjælp af vind, bølger og havstrømme. Kroppen er forsynet med utallige tentakler, som de bruger til at fange bytte, og som normalt har en rækkevidde på ca. 10 meter.

Ingen kommentarer:

Hvad synes du om artiklerne?