søndag den 3. december 2017

La Maroma, bjerget som ikke hedder sådan!

Provinsens tag hedder i virkeligheden La Tejeda, og el Instituto Geográfico Nacional har afgjort polemikken, toppen befinder sig i Málaga.

La cima de La Maroma, nevada/E. C.

La Maroma med sine 2.068 meter over havets overflade er provinsens naturlige tag. Men i virkeligheden hedder denne imponerende bjergtop, som rejser sig majestætisk mod himlen, og som udgør den naturlige grænse mellem la Axarquía og Granada provinsen, ikke La Maroma, men La Tejeda. Den historiske fejltagelse er resultatet af en misforståelse: Beboerne på La Maroma brugte dette navn på den enorme "sima" (grubbe) eller brønd, hvor folkene hentede is, simaen lå meget tæt på la cima (toppen). For at hente isen op brugte man "maromas" (trosser som anvendes af søfolk), som man hentede i Caleta de Vélez.

Sedella, a los pies de La Maroma

Tilsyneladende skyldes det, at størsteparten af de folk, som genbefolkede området ved Canillas de Aceituna efter udvisningen af los moriscos kom fra Córdoba, deres udtale af "seseo"-lydene (af s og c). bevirkede, at når man troede, de talte om la cima, var det i virkeligheden la sima. Denne dans med s'er og c'er og med ord som "sima" og "cima", gjorde at bjerget blev kendt under navnet las maromas eller grove trosser, som man brugte til at hente den værdsatte is, som blev brugt til at konservere fødevarer gennem århundrede, indtil man opfandt elektriciteten, og det blev almindeligt at bruge køleskabe for knap 50 år siden.

Navnet La Tejeda skyldes de utallige tejos (taks), som tidligere fandtes på bjerget, og hvoraf der i dag kun findes et fåtal i enkelte områder. Det skyldes, at træerne blev fældet næsten fuldstændigt gennem århundreder, hvor de blev brugt som brændsel i sukkerfabrikkerne.

Den naturlige rigdom er uimodsigelig. Faunaen er en af hovedattraktionerne, eftersom bestanden af bjerggeder de sidste år har genvundet styrken, der er nu ca. 2000 eksemplarer alene på den malagensiske side. Stor ørne, falke, geder, rovfule og duehøge er kun nogle få af de fugle, man kan observere på bjerget. Floraen er domineret af nåletræer.
La Maroma, vista desde Vélez-Málaga
La Maroma, set fra Vélez-Málaga / 

Ingen kommentarer:

Hvad synes du om artiklerne?