fredag den 11. juli 2014

Vélez kommune restaurerer el Mihrab Nazarí i calle La Gloria, som daterer sig fra slutningen af det XIII eller begyndelsen af det XIV århundrede

El Ayuntamiento de Vélez Málaga er idenne uge begyndt bevarings- og restaurationsarbejder på el Mihrab Nazarí (Nazarí-perioden: Kongeriget Granada 1238 - 1495) fra slutningen af det XIII eller begyndelsen af det XIV århunsdrede, som er beliggende i en bygning i calle de La Gloria i den historiske bykærne i hovedstaden for det østlige Costa del Sol.
Kommunens kulturudvalg har oplyst, at arbejderne består i fjernelse af svampeangreb fra murene og forskellige malerarbejder på bygningen.
El Mirab er allerede restaureret ved to tidligere lejligheder. Grunden til denne restauration er tilsynekomsten af svampeangreb på overfladen. Angrebene skyldes den fugtige, salte luft og grundens saltholdighed, som afsætter sig på murene og giver anledning til angreb af mikroorganismer. Restaureringsarbejderne er begyndt i denne uge og fortsætter til næste uge.
Kommunen oplyser, at mens disse arbejder står på, vil turisatkontoret, som befinder sig i bygningen, være lukket til den 16. juli. Turistkontoret i Mirab'en blev åbnet i oktober sidste år. Kontoret er åbent alle årets 365 dage fra klokken 10:00 til 13:00

Ingen kommentarer:

Hvad synes du om artiklerne?