torsdag den 10. juli 2014

Damptoget mellem La Viñuela og Ventas de Zafarraya kører igen

Mere end et halvt århundrede er gået, inden damptoget som forenede Málaga med Venta de Zafarraya i Granada provinsen, og som ophørte med at fungere i 1959, kører igen! Selv om det er sandt, er det ikke det oprindelige tog, men en kopi i mindre skala fremstillet i Castellón med det formål at fungere som miniaturemodel til brug for turister, det drejer sig om.
Det lille tog, som trækker tre vogne med kapacitet til 30 passagerer, er et damplokomotiv forsynet med en gasolie-motor. Det er en nøjagtig kopi af de tre lokomotiver, som jernbaneselskabet disponerede over for mere end et halvt århundrede siden. Jernbanelinjen blev oprettet i 1922. Man gennemførte den sidste rejse den 10. november 1959.
Projektet "turisttog" har betydet en investering på 127.000 euros. Man har modtaget 76.000 euros i tilskud fra turistministeriet.

Ingen kommentarer:

Hvad synes du om artiklerne?