lørdag den 25. februar 2012

Menorca, det andet Gibraltar

 "Vi har stillet spørgsmålet om Gibraltars uafhængighed". Disse ord er sagt af alle spanske regeringschefer, som har besøgt den engelske premierminister. Den sidste, der gjorde det, var Mariano Rajoy. Men den spanske præsident mødte den samme tilbageholdenhed fra britisk side som alle sine forgængere. Alligevel, forestil jer at de spanske myndigheder, ud over klippen på Gibraltar, også var nødt til at spørge om Menorca, hver gang de besøgte Downing Street. Det er ikke en særlig behagelig mulighed! Men alligevel, øen var engelsk territorium fra invasionen i 1708 til 1782, samme år som det sidste store, spanske angreb på Gibraltar.
Menorca blev okkuperet af englænderne i 1708 under den spanske arvefølgekrig ( la Guerra de Sucesión española). Fire år tidligere blev Gibraltar erobret af briterne. Fredstraktaten i Utrecht anerkendte den britiske overhøjhed over begge områder til gengæld for anerkendelsen af Filipe V som konge af Spanien. Alligevel, til trods for at tilbageerobringen af Gibraltar altid havde højeste prioritet for den spanske krone, forblev Menorca i anden række. I det mindste i 70 år.
Gennem de såkaldte "Pactos de familia", mobiliserede Frankrig og Spanien (begge blev regeret af borbon'er) mod England gennem en stor del af det 18. århundrede. I 1779 fornyede man denne pagt. Spanien forpligtede sig til at deltage i Amerikas uafhængighedskrig på oprørernes side, og Frankrig skulle støtte tilbageerobringen af Gibraltar og Menorca. Da krigshandlingerne begyndte, så man straks, at de største anstrengelser centrerede sig om Gibraltar. Alligevel, efter nogle år gik belejringen i stå. Det store tab af menneskeliv gjorde ikke krigen populær i befolkningen. Overfor risikoen for en fiasko, valgte hertugen af Floridablanca - en højtstående adelig fra Carlos IIIs hof - i stedet at koncentrere sig om Menorca i håb om en hurtig erobring, som ville styrke hans position og højne moralen hos tropperne. Floridablanca overdrog opgaven til hertugen af Crillón, en general af fransk oprindelse, men i mange år i spansk tjeneste. 
Floridablanca  vidste, at aristokratiet og kirken på øen var i opposition mod de engelske myndigheder, som havde frataget dem privilegier og tilladt opførelsen af synagoger og ortodokse kirker. Menorca bestod af to områder: Mahón y Ciudadela. Der boede 27.000 personer på øen, englænderne bestod kun af garnisonen med familier.
Den 19. august 1781 landsattes 12.000 soldater (heraf 3.000 franske) i Mahón under kommando af Crillón. De indtog byen uden modstand. De 2.600 britiske soldater havde forskanset sig i fæstningen San Filipe. Den hutige erobring havde slået fejl. Belejring var den eneste mulighed med risiko for fiasko som ved Gibraltar. Efter flere måneder med konsolidering på resten af øen startede angrebet på fæstningen den 6. januar 1782. Overfor den spanske overmagt og umuligheden af at modtage forstærkninger, underskrev englænderne under general Murray en kapitulationserklæring den 5. februar. Menorca var atter på spanske hænder. På den anden side sluttede belejringen af Gibraltar et år efter - uden held.

Ingen kommentarer:

Hvad synes du om artiklerne?