mandag den 7. februar 2011

DR TV live streaming i Spanien

Da det længe har irriteret mig, at det ikke var muligt at se DR live streaming TV på computeren under mine ophold i Spanien, har jeg skrevet til DR og bedt om en forklaring.
Det har resulteret i følgende korrespondance med DR TV pr. email:

Fra: ThomasD(dk) [mailto:hamburgo2@gmail.com]
Sendt: 8. januar 2011 17:39
Til: Nettv [FÆLLESPOSTKASSE]
Emne: DR netTV i Spanien

DR bedes forklare mig, hvorfor jeg får et skilt med teksten “Vi ville gerne, men p.g.a. rettigheder etc”, når jeg ønsker at se DRTV fra min adresse i Torre del Mar, Spanien. Det passer jo simpelthen ikke, altså at det generelt er pga rettigheder. Mig bekendt har EU udstedt et direktiv, hvorefter de nationale TV-selskaber ikke må blokere for udenlandske IP-numre? Skal DR ikke følge dette direktiv?

Jeg opholder mig af helbredsmæssige årsager i Spanien flere måneder om vinteren. Jeg er ikke udenlandsdansker, men betaler både skat og medieafgift i Danmark. Jeg vil gerne kunne følge med i begivenhederne i DK, mens jeg opholder mig her.
Med venlig hilsen
Thomas Due
Højdevej 47, 2.th.
2300 København S.

 
From: Nettv [FÆLLESPOSTKASSE]
Sent: Tuesday, January 11, 2011 2:28 PM
To: ThomasD(dk)
Subject: SV: DR netTV i Spanien

Hej Thomas
DR har desværre ikke rettighederne til at vise livesignalet i udlandet, men du kan se de programmer DR har rettighederne til at vise på DRNU: http://www.dr.dk/nu/?t.  Mange af de udsendelser der sendes er indkøbte og det er derfor ikke DR der bestemmer hvilke rettigheder der medfølger.
Mvh--
Tine Løvschall-Wedel
Assistent, DR Interaktiv Produktion
DR
DR byen
Emil Holms Kanal 20
DK- 0999 København C
D +45 35203040
http://www.dr.dk/


Fra: ThomasD(dk) [mailto:hamburgo2@gmail.com]
Sendt: 12. januar 2011 10:28
Til: Nettv [FÆLLESPOSTKASSE]
Emne: Re: DR netTV i Spanien

Hej Tina, DR
Tak for mail med svar, selv om jeg har svært ved at acceptere svaret! DRNU er selvfølgelig udmærket til at se forskellige udsendelser, som allerede har været sendt live, men det er jo liveudsendelserne, der har interesse, som nyhedsudsendelserne og alle de DR-producerede udsendelser. Du påstår, at DR ikke har rettigheder til at vise livesignalet i udlandet? I EU? Hvad er den juridiske begrundelse herfor? Mig bekendt eksisterer der et EU-direktiv “Audiovisual Media Direktive (AVMSD), EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/13/EU af 10. marts 2010, som udtaler: “These days we can watch our favourite programmes from all over Europe not just on TV, but also via the internet or on our mobile phones. Like other goods and services, the audiovisual media are subject to the rules of the single European market”. Læs evt. direktivet på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:DA:PDF.

Er det ikke et direktiv, DR skal følge? Hvis der er forskellige indkøbte udsendelser, der i h.t. rettigheder absolut ikke kan vises udenfor DK, kan man blot springe dem over som man gør på f.eks. TV2’s Sputnik.

Jeg er bekendt med, at her fastboende danskere ser DRTV via DR Sydeuropa? Her er der åbenbart ingen begrænsninger m.h.t. at vise udsendelserne i udlandet? Disse mennesker betaler så vidt jeg ved en afgift på over 300 euros pr. år. Gør det mindre ondst i rettighederne, når der betales?

Jeg beder dig og DR kigge en ekstra gang på problemet. Det er meget ubekvemt som dansker med periodevise ophold i udlandet (EU) ikke at kunne følge nyheder m.m. fra public service TV i fædrelandet.
Med venlig hilsen
Thomas Due


From: Thomas Elton Jensen DR TF Distribution
Sent: Monday, February 07, 2011 1:53 PM
To: hamburgo2@gmail.com
Subject: SV: DR netTV i Spanien

Kære Thomas Due
Tak for din mail, og jeg skal beklage det sene svar.

Vedr mediedirektivet har jeg rådført mig med vores jurist der har følgende vurdering:
Det audiovisuelle mediedirektiv gælder selvsagt også for Danmark, og det er implementeret i Dansk ret. Direktivet kan ikke juridisk læses som du måske indikerer. Direktivet regulerer ikke det ophavsretlige spørgsmål som opstår ved TV stationers erhvervelse af rettigheder. Når DR er nødsaget til at geofiltrere er det fordi det ikke er muligt for DR at erhverve rettighederne fra rettighedshaverne til denne aktivitet. Rettighedshaverne sælger deres rettigheder fra land til land for at opnå størst mulig indtægt.

Det eksempel du trækker frem med satellit og Radio Solymar er ikke helt det samme. Der er for det første tale om et krypteret signal, da DR heller ikke på det område vil kunne erhverve rettighederne til ukrypterede udsendelser via satellit til hele Europa.

Vedr huller i sendefladen (min vurdering):
Du spørger også til muligheden for at lave ”huller” i fladen. DR har valgt ikke at gøre dette da det vil være en større driftopgave for DR at opsætte og kontrollere at der ikke sendes materiale med rettigheder ud på kanalen, set i forhold til at de samme programmer kan ses on demand umiddelbart efter udsendelsen har været sendt på tv. Ofte ligger klar lige efter udsendelsen, mens live udsendelser der optages til on demand vil ligge ca 30 min efter udsendelsen er sendt. On demand kan man se fra udlandet, da det ikke er geo-blokeret.

Vi arbejder på en løsning hvor eks hele dr.dk/update bliver åben for udlandet.

Det skal også siges at vi fremover vil have et øget fokus på at store nationale begivenheder (eks nyheder ved valg m.m.) skal kunne ses i udlandet.

Kontakt evt vores support på nettv@dr.dk, de kan altid svare på om en konkret live udsendelse kan ses fra udlandet.
Hilsen thomas elton
DR distribution


From: ThomasD(dk)
Sent: Monday, February 07, 2011 2:43 PM
To: Thomas Elton Jensen DR TF Distribution
Subject: Re: DR netTV i Spanien

Kære Thomas Elton
Tak for mail, bedre sent end aldrig!

Det glæder mig at læse, at I arbejder på en løsning, så EUs mediedirektiv med de forbehold, du nævner, bliver efterlevet. Hvor længe mon det varer?

Jeg har et par bemærkninger til din redegørelse:

-Jeg forstår godt problematikken med rettigheder til visse udsendelser, jeg forstår ikke, at det skal have prioritet over medieforligets bestemmelser, jfr. mit forslag i en tidligere mail.

-Du påstår, at DR Sydeuropas udsendelser af rub og stub “ikke er helt det samme”. Du skriver: “Der er for det første tale om.....etc.” Der kommer aldrig noget “for det andet”? Forklaringen med at signalerne er krypterede på vejen ud i Europa holder ikke stik. Jeg kan garantere dig for, at billederne på skærmene står ganske klare og ukrypterede, være sig med eller uden rettigheder!

Nå, jeg håber, det snart bliver bedre jfr. sidste afsnit i din mail.
Gode hilsener
Thomas Due


From: ThomasD(dk)
Sent: Monday, octubre 10,  2011 10:55AM
To: Thomas Elton Jensen DR TF Distribution
Subject: Re: DR netTV i Spanien

Hej igen Thomas Elton Jensen
Jeg henviser til vor tidligere korrespondance, som stadig hænger under denne mail.

Jeg har tilbragt forår og sommer i Danmark, hvor der ikke er problemer med at modtage DRs udsendelser under forudsætning af, at man er i besiddelse af et TV-apparat eller en computer, og man har betalt medieafgift.

Den 25. sept. rejste jeg atter til Spanien fuld af håb om, at DRNU nu fungerede tilfredsstillende i h.t. de løfter, du afgav i din mail af 7. februar og med en udvidet sendeflade til udlandet (EU). Det var en skuffelse. Næsten intet aktuelt stof virker på DRNU, hverken redaktionelt eller teknisk. Du oplyser, at on demand kan ses umiddelbart efter udsendelserne har været vist i TV, og at live kan ses ca. 30 minutter efter. Det passer ikke! Det passer slet ikke. I går, den 9. sept., havde klokken passeret 22:00, før 18:00-TV-avisen blev lagt ud på DRNU. Om Borgen, som sluttede klokken 21:00, meddelte man (glædestrålende) på DRs forside, at nu kunne man se afsnit 14, hvis man ikke kunne vente. Det kunne man også, men med en streaming af så ringe kvalitet, at det formentlig havde varet en tre, fire timer at se programmet, hvis man havde haft tålmodighed til at se det færdigt. Jeg så udsendelsen på DRNU for synshandicappede ved 23:00-tiden, da den normale kanal stadig hakkede frygteligt i streamningen. Og dette er kun to eksempler, den dårlige kvalitet er nærmere reglen end undtagelsen. Det er frustrerende at være afhængig af et så teknisk ringe produkt, når man blot ønsker lidt nyheder og underholdning fra fædrelandet. DR burde skamme sig!

 Du skriver, at EUs mediedirektiv selvsagt også gælder for Danmark? Og for resten af EU formentlig? Men din jurist mener, at det kan man roligt tilsidesætte. Når Danmark, og alle andre EU-lande, har gjort direktivet til ret så er det vel meningen, det skal overholdes, i hvert fald indenfor EU. Jeres regler må indskrænkes til at gælde for lande udenfor EU. Hvis du og din jurist fortsat mener, at direktivet ikke kan tolkes, som jeg læser det, vil jeg skrive til Danmarks EU-parlementarikere og høre, hvad de mener om sagen.

 Dit svar på DR Sydeuropa/Radio Solymar er også “goddag mand økseskaft”.

 Siden april kan man her på kysten se DR1, DR2, TV2 og yderligere et par kanaler ved hjælp af BoxerTV, man anskaffer en lille box og betaler et årligt abonnement, og wupti ser man alle herlighederne. Den eneste forudsætning er, at man betaler medieafgift i Danmark! Jeg HAR betalt medieafgift, alligevel bliver jeg blokeret for alle liveudsendelser af DR? Hvad er meningen? En ekspert fra DR udtalte om BOXTV den 4. maj 2011 på Radiosolymars web følgende:

“Specialkonsulent Niels Sennicksen fra DR distribution, har følgende kommentar: - Det er min opfattelse, at der er tale om pirataktivitet fra Danelcas side. Det vil sige, at der er tale om en ophavsretlig relevant handling udført af Danelca, der kræver rettighedshavernes samtykke. Og specialkonsulenten fra DR er ikke i tvivl om, hvorvidt der er ugler i mosen: - Det er ikke muligt at få rettighedshavernes samtykke til videreudsendelse i Spanien. Rettighedshaverne kan alene cleare til videreudsendelse på det danske territorium. Det er derfor heller ikke korrekt, når det på Danelcas hjemmeside indikeres, at rettighederne er clearet, lyder det utvetydigt fra Sennicksen”.

Direkte adspurgt hvordan man så kunne videresende DR-programmerne via Radiosolymar, svarede den kloge mand, at det ikke var en videreudsendelse men en primær udsendelse! Hm! Forstå det hvem der kan. Under alle omstændigheder fortsætter BOXTV uanfægtet, nu med nok 10 gange så mange kunder, som før Sennicksens ord om pirateri. Kan man forklare det?

Kære Thomas Elton, som du kan forstå, er jeg ved at være godt træt af situationen. Jeg opholder mig ikke så lange perioder i Spanien, at det kan betale sig for mig at tegne et årsabbonnement, hverken med Radiosolymar eller Boxer. Jeg vil bare gerne kunne se mine nyheder og andre DR-producerede programmer til tiden uden dårlig streaming (jeg skal nok sørge for båndbredden) eller andre irritationsmomenter. Kan du prøve at gøre noget ved det?

På forhånd tak og gode hilsener
Thomas Due

Hvis der kommer yderligere korrespondance i sagen, vil den blive publiceret her.

Ingen kommentarer:

Hvad synes du om artiklerne?