onsdag den 28. juli 2010

Antequera, dysser

En gennemgang af byen, dens historie og monumenter
STENDYSSERNE

Los Dolmenes Prehistoricos (de præhistoriske stendysser). Tæt ved byen ligger de tre stendysser, Menga, Viera og Romeral, som er den mest betydningsfulde samling af præhistoriske dysser i Europa. De beviser, at der i den frugtbare dal, som gennemløbes af río Guadalhorce, var menneskelig tilstedeværelse allerede for ca. 5000 år siden. Det drejer sig om dysser, som blev anvendt som begravelsessteder. Dysserne blev opført med enorme sten og siden dækket med jord, så man måtte tro, at det blot drejede sig om forhøjninger i terrænet.
Åbningstider: Fra tirsdag til lørdag fra 09:00 til 18:00, søndag fra 09:30 til 14:30, lukket mandag, 1. januar, 1. maj og 25 december. Pris gratis.
El dolmen de Menga

Dolmen de Menga er den største og ældste af de tre dysser. Man har haft kendskab til Menga fra gammel tid, den er blevet kaldt ”majestætisk og den bedst bevarede dysse i hele verden fra præhistorien”. Den er opført omkring år 2500 f.k. Indvendig måler Menga 25 m i længden med en maksimal bredde på 6,5 m og 2,7 m i højden. Man får adgang til dyssen gennem et galleri eller korridor, som fører til et stort kammer, som består af syv store, lodrette stensøjler på hver side af kammeret og en for enden. Taget udgøres af fire enorme stenplader. Man har beregnet, at den sidste stenplade vejer ca. 180 tons. I midten af kammeret findes tre stensøjler, som man mener er med til at understøtte taget.

Dolmen de Viera ligger tæt ved Menga. Navnet skyldes to brødre, som hed Viera, kommunale gartnere, som opdagede dyssen i 1905. Den er ikke så stor som Menga, men det akkurate arbejde med stenene viser, at der har fundet en arkitektonisk udvikling sted i de ca. 100 år, der er mellem opførelsen af den ene og den anden. Indgangen til dyssen består af en lang korridor, gennem hvilken man får adgang til et terningformet begravelseskammer. Kammeret er ca. to meter på hver led. Der er boret hul i den bageste støttesten, hvornår ved man ikke, formentlig af ”skattejægere”.

Dolmen de Romeral blev også opdaget af brødrene Viera i 1905. Den er ekseptionel, fordi dyssen indeholder et rundt begravelseskammer på 5,20 m i diameter, som dækkes af en hvælving med falsk kuppel, det første eksempel i Europa på denne type konstruktion. Både i den lange korridor, som giver adgang til kammeret, som i selve konstruktionen, kan man se den udvikling i arkitekturen, som har fundet sted. Støttestenene i væggene er ikke store, kompakte sten, men mindre, som er muret sammen med ler. Man har beregnet opførelsen til ca. år 1800 f.k.
El dolmen de Romeral, Antequera

LA PEÑA DE LOS ENAMORADOS (De forelskedes klippe)
En lille klippetop udenfor Antequera på grænsen til nabobyen Archidona, hvis profil minder om en mystisk sfinks, var det tavse vidne til den tragiske ende på en kærlighedshistorie mellem en ung kristen fra Antequera og en maurisk prinsesse fra Archidona. Da det ikke var dem muligt at fuldbyrde deres kærlighed midt i to fjentlige verdener, flygtede de forfulgt af mauriske soldater, indtil de blev omringet på klippen. De unge elskende - hellere end at overgive sig og leve adskilt i denne verden - foretrak de at være sammen i den anden, og efter en hed omfavnelse kastede de sig ud i evigheden.

LA SIERRA DEL TORCAL
Læs om el Torcal de Antequera her

Ingen kommentarer:

Hvad synes du om artiklerne?