tirsdag den 26. januar 2010

Vélez-Málaga, la Axarquías hovedstad

"Det er som figner fra Vélez, alle som kommer dertil fylder tasken"
Dette citat stammer fra Ibn Asims ordsprogssamling (Ibn Asim 1358 - 1426) og reflekterer de tanker, man havde allerede i nazarí-tiden (Kongeriget Granada 1238 - 1492): De bedste frugter fra den bedste jord og den varmeste velkomst en rejsende kunne ønske sig.

Det forsikrer Ibn Battuta, som ankom til Vélez-Málaga efter at have tilbagelagt 24 millas, og han lovpriser byen: "Dette er en smuk by med en vidunderlig moské. På stedet dyrker man de bedste druer, frugter og figner. Lige så fine og gode som i Málaga".
________________________________________

Vélez-Málaga - la Axarquías strålende hovedstad - ligger centralt i río Vélez' frugtbare floddal. Det er det eneste lavland af en vis udstrækning i hele la Axarquía. Byen ligger ca. fem kilometer fra kysten og er omgivet af højderne Veas (703 m.) mod øst, Cerro de Atalaya (418 m.) mod vest og også mod vest Las Lomas de Galeras (418 m.) og Del Melonar (463 m.). Floderne río Benamargosa og río Guaro forener sig et stykke nord for byen og danner regionens største flod, río Vélez, som udmunder i havet ved Torre del Mar.

Vélez-Málaga er det mest industrialiserede og betydningsfulde center i la Axarquía takket være den gode beliggenhed og det milde klima. Mod havet ligger forstaden Torre del Mar eller Mariyya Ballis eller Atalaya de Vélez, som forstaden tidligere blev kaldt.

Oprindelsen til byens navn står hen i det uvisse. Nogle mener, at navnet Vélez er afledt af Balis eller Balish, arabiske ord, som betyder dal; andre at det er afledt af Walid, som betyder: Bosættelse på en klippe, og atter andre at det stammer fra Ballix Malaca, som betyder: Málagas fæstning. Tidligere hed byen Menoba - i den romerske periode.

Der har boet mennesker i Vélez-Málaga siden præhistorien. Det er konstateret ved utallige fund. Efterfølgende har der boet grækere, fønikere, kartagensere, romere og arabere. Denne udvikling blev der sat punktum for med den kristne erobring i 1487. Som minde om denne brogede fortid har man de arkæologiske, fønikiske fund i Toscanos og El Jardín (i río Vélez' udmunding), oldtidsbyen Mainake,som lå dér, hvor Almayate ligger idag. I selve Vélez er borgen og dens murværk beviser på betydningen af den arabiske indflydelse, som har været den helt dominerende.
_______________________________________

"Tak være givet Gud, mine herrer, at han har ført os til et så smukt sted,  fordi hvis jeg ikke tager fejl, er den jord, vi nu betræder, Vélez-Málagas jord"

Med dette citat af Miguel Cervantes træder vi ind i la Axarquías hovedstad, Vélez-Málaga.
______________________________

Arkitekturen i Vélez-Málaga er helt domineret af araberne. Det kommer til udtryk i de fleste bygninger, men især på den gamle, arabiske fæstning, som ligger på byens højeste punkt. Borgen og murværket befandt sig i en sørgelig tilstand, indtil den blev restaureret i 1970. Man har bevaret tårnet, Torre del Homenaje (Æresbevisningstårnet) og en del af murværket. Ikke langt fra borgen ligger den gamle arabiske moské, nu kirken Santa María la Mayor, moskéen er fra kalifatperioden, X årh.

Andre interessante bygninger er El Convento de San José de la Soledad (El Carmen). Bygningen med omliggende jord blev solgt på auktion i 1822, man byggede en tyrefægterarena på området, den blev nedlagt i 1967. Konventbygningen blev revet ned i 1982. Efter det store jordskælv i 1884 nedlagde man kirken og byggede den om til kommunalt teater, Teatro del Carmen.

Palacio del Marqués Beniel fra XVII århundrede er et typisk udtryk for velensk arkitektur, f.eks. i smedejernsarbejdet, balkondekorationerne og buearbejderne på den øverste etage. Paladset blev opført af Alonso de Molina y Medrano, kongelig rådmand, det blev arvet af los marqueses de Beniel fra Murcia (greverne af Beniel), som imidlertid aldrig boede i paladset. Det blev brugt af kystens kommandanter (los capitanes generales de la costa). Bygningen har været retssal og rådhus, nu er den hjemsted for "la Fundación María Zambrano" (en meget kendt og anerkendt filosof og digter, som blev født i Vélez-Málaga) og for "la Universidad de la Axarquía". Fra 1899 til 1982 var den rådhus, i 1988 blev bygningen restaureret.

Endvidere kan nævnes Convento y Iglesia de San Francisco (eller el Convento de Santiago), som i 1498/99 blev bygget over en tidligere moské, Iglesia de San Juan Bautista (Johannes Døberen), som blev påbegyndt i 1487, men som blev ændret ved flere senere lejligheder, Kirken ligger ved foden af murværket omkring den arabiske fæstning, el Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, bedre kendt som las Claras, fra XVI årh., Convento de las Carmelitas, fra 1702, Hospital de San Juan de Diós - idag alderdomshjem. Desuden er der en række arkitektoniske og kunstneriske bygningsværker som fontæner, pladser, torve og udendørs kapeller. En bydel af stor interesse er La Villa, som ligger indenfor den gamle fæstnings mure. Man kom ind gennem fire byporte, hvoraf der i dag er to tilbage: La Puerta Real og la Puerta de Antequera.

I begyndelsen af det XIX årh. indtraf en betydningsfuld begivenhed for Vélez-Málaga og for den arabiske fæstning i forbindelse med Uafhængighedskrigen. Den franske hær, som var på tilbagetog, og den engelske hær udkæmpede et slag i byen, hvor man benyttede fæstningen i kampene, hvorved den blev meget alvorligt beskadiget.

Vélez-Málaga er en kommune af stor udstrækning. Ud over selve Vélez by findes der en række kystbebyggelser, som udgør en attraktiv perlerække med de smukke strande i Torre del Mar, Caleta, Mezquitilla, Lagos, Almayate, Benajarafe og Chilches.

Inde i landet ligger dalene ved Triana og Trapiche - i Trapiche ligger en lille lufthavn, hvor Real Aeroclub de Málaga holder til - og i kommunens yderområde Cajiz og bjergene. Kommunens strande vogtes af fire vagttårne: Torre de Chilches, Torre Moya i Benajarafe, Torre Jaral i Valle Niza og Torre Manganeta i río Vélez' floddelta. Valle Niza er en lille befolkningskoncentration, som ligger tre kilometer fra Benajarafe. Stedet har stor historisk interesse, idet man her finder en kirke, som er hugget ud af klippen. Kirken blev brugt af mozárabe-eremitter (mozárabe er betegnelsen på det kristne mindretal i Al Andalús) mellem århundrederne VIII og X. Endvidere finder man i Valle Niza El Castillo del Marqués. Borgen blev opført i det XVIII årh af efterkommere til D. Iñigo Lopez Mendosa. De var herremænd fra Granada. Borgen har været anvendt til mange forskellige formål. Den ejes siden midten af XIX årh. af staten og anvendes i dag som hotel- og restaurantskole og udstillingshal for axarquensk håndværk. Læs mere om El Castillo del Marques her. Tidligere har den været hovedkvarter for "Carabineros de Hacienda" (soldater). Under borgerkrigen 1938 - 39 var den fængsel og koncentrationslejr, og efter borgerkrigen blev den Guardia Civil-kaserne.

Udsigt fra den arabiske fæstning mod Middelhavet og Torre del Mar. Landevejen til Torre del Mar blev i 1998 udvidet til det dobbelte i forbindelse med åbningen af den ny autovía fra Rincón til Algarrobo. Autovíaen har afkørsel i Vélez/Torre del Mar.
Den nuværende sognekirke San Juan Bautista (Johannes Døberen). Kirken blev opført i 1487, men er blevet restaureret og ombygget ved så mange senere lejligheder, at den nu fremviser et kuriøst eksempel på en kirke, som er bygget udenpå en anden kirke.

På grund af alle sine fine, gamle bygninger, fortrinsvis af arabisk oprindelse, betragtes Vélez-Málaga idag som "Historisk Kunstnerisk" by.

Den største udfordring for Vélez-Málaga idag er at gå i spidsen for og være motor for hele områdets udvikling. Grundlæggende fordi den er hovedstaden i la Axarquía - både for så vidt angår beliggenhed, indbyggertal og rigdom.
________________________

Legender og traditioner: I 1487 begyndte kong Ferdinand (Fernando) på erobringen af Vélez-Málaga. Ud over at være hovedstaden i et rigt område ville nazarierne (maurerne) kunne få hjælp fra Afrika af søvejen. Ca. 50.000 fodfolk, tungt artilleri og 12.000 ryttere udgjorde den kristne hær, hvilket beviser den store betydning de katolske monarker tillagde byen. Efter forhandlinger med den mauriske kommandant, Abul Kasim Venegas, overgav Vélez-Málaga sig 17. april 1487.

Kong Ferdinand deltog selv i erobringen af byen, hvilket senere fik betydning for Vélez’ byvåben. De belejrede maurere gjorde et udfald, som overraskede kongen, som ikke bar rustning. Kun en lynhurtig reaktion fra en væbner, Sebastian Sánchez Pelao, reddede kongen fra at blive dræbt i denne træfning, idet han ved at kaste sig foran Ferdinand forhindrede, at Hans Majestæt blev gennemboret af en lanse.
Begivenheden afspejles i byens våbenskjold og fane på befaling af den katolske dronning Isabella i anerkendelse af denne dåd. Der blev også bygget et bedekapel til minde om begivenheden, San Sebastian, i bydelen af samme navn.
Areal: 156,36 km2
Andre byer: Torre del Mar, Benajarafe, Triana, Trapiche, Almayate Bajo, Almayate Alto, Cajiz, Chilches, Lagos, Caleta de Vélez og Mezquitilla.
Indbyggere: ca. 70-000
Betegnelse: Veleños
Officielle fester: 26. august, 27. september.
Folkefester: April måned: Påskeoptog. En rodfæstet tradition af stor betydning for hele samfundet. Man må fremhæve de pragtfulde troner og skønheden i optogene. 21, 22 og 23. juni: Feria i Capuchinos. 21 - 24. juni: Feria i Los Puertas og Triana. Morgenstunden den 24. juni: San Juan natten. Fejres specielt i Chilches, Lagos og Torre del Mar. I Benajarafe fejres begivenheden 22. juni. 6, 7 og 8. juli: Feria i Caleta de Vélez. 12, 13 og 14. juli: Feria i Benajarafe. 15 og 16. juli: Verbena i Caleta de Vélez. Organiseret af fiskernes sammenslutning. 15 og 16 juli: Feria i Las Melosas (Torre del Mar). 12 - 16. juli: Veladilla del Carmen i Vélez-Málaga. 22 - 26. juli: Feria for Santiago og Santa Ana i Torre del Mar. 2, 3 og 4. august: Feria i Chilches og Lagos. 7. september: Noche de las Candelarias i Lagos. 25 - 29. september: Real Feria de San Miguel i Vélez-Málaga. 23 og 24. december: Fest i la Ermita Alta i Almayate. 31. december: Nytårsaften.
Steder af interesse: De arkæologiske ruiner og rester i Toscanos, af fønikisk oprindelse. Puerta Real de la Villa. Firkantet murværksbygning med port opført af natur- og mursten. Ved siden af tårnet ligger bedekapellet la Virgen de los Desamparados. La Fortaleza (Borgen), rekonstruerede rester af et gammelt, arabisk fæstningsværk. Rundt om borgen, bag murværket, ligger bydelen la Villa, som repræsenterer den fineste arabiske byarkitektur. Fuente de Fernando VI (Ferdinand VI fontænen), opført af udhugget marmor dekoreret med adskillige skjolde og dyrefigurer. Fontænen er et gravmæle fra 1758. Fuente de la Plaza de Gloria, XVI århundrede. Puerta de Antequera (Antequera Porten), en af de fire byporte fra den arabiske periode. Convento de San Francisco, opført i 1499. Kirken er i barok- og patioen i mudéjarstil. Palacio de los marqueses de Beniel, slutningen af XVI århundrede, kombinerer mudéjar- og renæssancestil.
Herskabshuse: Casa de Cervantes, XVI århundrede. Her overnattede Cervantes, da han besøgte byen. Casa del Mercader, XVII århundrede. Casa de los Madrileños, XVIII århundrede. Hospital de San Marcos, XVI årh., opført af los Reyes Católicos (det Katolske Kongepar). Det var komediehus i XVII årh., nu er det alderdomshjem. Kirken Santa María la Mayor, kirke i gotisk mudéjar stil, som er bygget over byens gamle moské. Af særlig interesse er udskæringsarbejderne på højalteret. Sognekirken San Juan Bautista, XVI årh., udvidet og restaureret ved utallige lejligheder. Convento de las Carmelitas, XVII årh., giver navn til pladsen, hvor det ligger. Convento de las Claras, opført i 1503, men senere rekonstrueret. Opført i barokstil med rokoko ornamentation. Ermita (Bedekapel) de la Virgen de la Cabeza, XVII årh. (ved kirkegården). P.t. under genopbygning. Ermita (Bedekapel) de Nuestra Señora de los Remedios, XVII årh. Der er planlagt dekorations- og maleriarbejder, som skal udføres af den velenske maler Evaristo Guerra.
Capilla (Kapel) de Nuestra Señora de la Piedad, XVIII årh. Gadekapel. Under restaurering. Teatro del Carmen, tidligere kirken San José de la Soledad.
Indkvarteringer:
Vélez-Málaga. * H**Dila (18vær.), Avda. Vivar Téllez 3, Tel. 952 50 39 00. * H*Hotel Molino de Santillan. (10 vær.) Telefon 902 120 240, * APT*Cortijos los Vargas. Tel. 952 50 29 36. * P*El Canizo (16 vær.), Avda Vivar Téllez 11, Tel. 952 50 05 20 * Landhuse. Tel. 952 50 15 31 / 952 27 62 29.
Almayate. * P*La Palmera (8 vær.), Ctra. de Almería, 266 km., Tel. 952 54 20 84. * APT*Tanger (19 lejh.), Tel. 952 54 17 43. * Camping Almayate Costa, 1. kategori (kapacitet 501 personer), Ctra. N340, 267 km., Tel. 952 54 02 72.
*ALMAYATE Nudistcamping, (Málaga) AXARQUIA - COSTA DEL SOL Beliggenhed: Autovía del Mediterráneo (E-15) Exit 272 Torre del Mar Nacional N-340 km. 269, 29749 ALMAYATE (Málaga) Tlf: 952 - 556271, 952 - 55 64 62, Fax: 952 - 55 62 71. Åben hele året. Nudistbadestrand. 114 pladser.E-mail: almanat@arrakis.es.
Benajarafe. * H**Esperanza (33 vær.), Ctra. N340, 261 km., Tel. 952 51 31 23. * H*España (20 vær.), Ctra. de Almería, 267 km., Tel. 952 51 31 07. * APT*El Morisco (2 lejh.), Finca El Morisco, Tel. 952 51 33 14.
Cajiz. * Landhuse. Tel. 952 51 13 52.
Caleta de Vélez. * HR*El Paraíso (18 vær.), Avda. de Andalucía 139, Tel. 952 55 00 82. * H*Villas del Mediterráneo, Avda. de Andalucía s/n, Tel. 952 51 13 56.
Chilches. * Landhuse. Tel. 952 50 26 00.
Torre del Mar. *H**** Husa Mainake. Forlængelsen af C./ Copo (på hjørnet af Av. Toré Toré). 29740 Torre del Mar.Tel. 952547246, Fax. 952541543, email: info@hotelmainake.com.
Web: http://www.hotelmainake.com/
Hotellet, der er nyopført 20019, og som ligger 100 m fra strandpromenaden, har 38 dobbeltværelser og to suiter med balkon, air conditioning, farvefjernsyn via satellit, telefon, internetadgang, hårtørrer, minibar og bankboks. Der er udendørs swimmingpool på 4. etage. På billederne ses t.h. hovedindgangen og t.v. cafeteriet set fra Av. Toré Toré.
--------------------------------------------------------------------------------

*H**Miraya, Calle Patrón Veneno 6, Paseo Marítimo Torre del Mar. Hotellet har enkelt- og dobbeltværelser med bad, TV, air-conditioning, hårtørrer, sikkerhedsboks m.m.Email hotelmiraya@wanadoo.es, Tlf. 952 54 59 69, 952 54 55 15, web-site, klik her
--------------------------------------------------------------------------------

*H****Torremar, Calle Saladero Viejo 15 (mellem Paseo de Larios og Calle del Mar ved Strandpromenaden)., 29740 Torre del Mar. Tel. 952547057, Fax 952547329. Email torremar@hotasa.es, Web http://www.hotasa.es/. Hotellet er nyopført (2001). Det ligger næsten ud til strandpromenaden og ramblaen, Paseo de Larios. Der er 83 møblerede dobbeltværelser, komplet udstyrede badeværelser, telefon, opvarmning og aircondition, satellit-TV, sikkerhedsboks, terrasse og udsigt.
--------------------------------------------------------------------------------

*H****Vincci Resort Proamar, Paseo Marítimo Poniente s/n, 29740 Torre del Mar. Tel. 952 54 79 70, Fax 952 54 79 71. Email proamar@vinccihoteles.com, Web http://www.vinccihoteles.com/.  Hotellet er nyopført (2001) og ligger i første linie på strandpromenaden i Torre del Mar. Der er 165 værelser, 30 apartamentos og en suite, alle med terrasse og havudsigt. Alle værelser er udstyret med sikkerhedsboks, hårtørrer, minibar, telefon, internetstik, satellit-TV o.m.m. Hotellet disponerer over restaurant, bar-cafeteria, salón til ca. 300 personer, haveanlæg, svømmebassin og privat parkering med 70 pladser.
--------------------------------------------------------------------------------

* H**Las Yucas (34 vær.), Avda. de Andalucía, Tel. 952 54 09 01. * P**Loimar (21 vær.) C/Santa Margarita 7, Tel. 952 54 01 74. * P**Mediterráneo (18 vær.) C/Bernabé Fernández 2, Tel. 952 54 08 48. * P*Generalife (6 vær.), C/patrón Veneno 22, Tel. 952 54 33 09. * P*Villa Reina (40 vær.), C/Princesa 8, Tel. 952 54 02 09.
--------------------------------------------------------------------------------

* APT*Terrasol, Plazamar Centro, Tel. 952 54 09 39. * APT*Las Americas, Acera de la Marina, Tel. 952 54 05 15. * APT*El Balandro, Paseo de Larios, Tel. 952 54 12 50. * Camping Laguna Playa, l. kategori, (kapacitet 462 personer), Prol. Paseo Marítimo de Poniente, Tel. 952 54 06 31. * Camping Torre del Mar, l. kategori, (kapacitet 700 personer), Paseo Marítimo Poniente, Tel 952 54 02 24.
Triana. Landhuse. Tel. 952 51 72 74 / 952 27 62 29.
Valle Niza. * Camping Valle Niza, 2.kategori, (kapacitet 640 personer), Ctra. Almería, 264 km., Tel. 952 51 31 81.

Ingen kommentarer:

Hvad synes du om artiklerne?