lørdag den 30. januar 2010

Nyt Centro de Arte Contemporáneo opføres i Vélez

Centrets centrale omdrejningspunkt vil være den velenske filosof og forfatter María Zambrano.
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía (kulturministeren), Rosa Torres. lagde i dag (29.01.10) grundstenen til det fremtidige Centro de Arte Contemporáneo (CAC) i Vélez-Málaga (Málaga). Centret skal ligge i en bygning i byens historiske bydel, som vil blive istandsat for et beløb af 2.400.000 euros. Torres kaldte projektet for en drøm, som vil skabe et kulturelt vendepunkt for la Axarquía og Málaga Provins.

Rosa Torres understregede, at opførelsen af centret, CAC (Centro del Arte Contemporáneo), som kulturelt andalusisk arvegods er et skridt på vejen til at skabe et netværk af udstillingssale specialiseret i kunst af kvalitet. Dette sammen med projekter som Centro de Creación Contemporánea de Córdoba, el Museo Picasso de Málaga og el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla.

Man regner med en opførelsestid for centret på max. 18 måneder.

Projektet indeholder bygning af fem permanente udstillingssale og to midlertidige. Endvidere en butik og boghandel, et cafeteria og lagerrum. Bygningen bliver på fire etager.

onsdag den 27. januar 2010

La Axarquías historie

De forskellige historiske perioder har efterladt sig spor i la Axarquía. Ikke alle civilisationer har haft samme indflydelse på området som helhed, men kun på bestemte områder. På la Axarquías jord har der været præhistoriske bosættelser. Der er udgravninger fra den ældre stenalder i området. I den vestlige ende finder vi la Cueva del Higuerón, eller Cueva del Tesoro - i la Cala del Moral - Cueva de la Victoria, Cueva Navarro og Hoya de la Mina. I den nordlige del er der udgravninger ved floden río Guaro, Zafarraya-passet og Conejeras-passet. Endelig er Cueva de Nerja det mest betydningsfulde, arkæologiske fund fra perioden på grund af stenristninger og andre fund.

Fra den yngre stenalder (8000 - 4000 f.K.) har man gjort fund i de allerede nævnte udgravninger i Rincón de la Victoria og i Cueva de Nerja.

Fra kobber-, bronze- og jernalderen (4000 - 1000 f.K.) har man gjort betydningsfulde fund i Alcaucín, Periana og la Viñuela.

Historien, som vi kender den idag, begynder i området med fønikernes, grækernes, kartagensernes og romernes koloniseringer. De første fønikiske fabrikker blev installeret omkring år 1000 f.K. Det var forretningsmæssige aktiviteter. Især fremstillede man saltede varer. Man har gjort betydningsfulde fund i flodmundingen af río Vélez - Toscanos, Alarcón og Jardín - og i Algarrobo, Mezquitilla, Chorreras og Trayamar. Den fønikiske kirkegård i Trayamar betragtes som et af de vigtigste fund i Vesten.

Beliggenheden af den kendte, græske by, Mainaké, er endnu ikke fastslået med sikkerhed, men man mener, at den lå på la Axarquías kyst, f.eks. ved Almayate. Det antages, at kartagenserne, som koloniserede området i midten af det sidste årtusinde f.K., destruerede den græske by.

Den romerske kolonisering af la Axarquías kyster begyndte i 214 f. K. Efter hårde kampe mod kartagenserne bosatte de sig i området og udøvede deres civilisation til V årh. e.K. Den førende romerske bosættelse i la Axarquía var Clávicum i Torrox Costa, hvor man har fundet varme bade, en kirkegård og en landsby. I Maro er der rester af en romersk hærvej og en landsby, hhv. Cástulo Malaca og Detunda.

I den fønikiske udgravning ved Toscanos (Vélez-Málaga) har man opdaget en senere tilstedeværelse af romerne, som kaldte byen Menoba. I det indre af la Axarquía har man kun fundet få romerske rester.

Efter Romerrigets fald og indtil 711, hvor muslimerne invaderede Halvøen, oplevede la Axarquía - i modsætning til resten af Spanien - ikke tilstedeværelsen af Vestgoterne. Området var under byzantinsk dominans (Østromerriget) hele perioden. La Axarquía var således under romersk indflydelse ca. 150 år længere end resten af Spanien.

Den historiske periode, som har haft størst indflydelse på la Axarquías udvikling, er perioden under Islams dominans. Det drejer sig om næsten otte århundreder (fra 711 - 1487) indeholdende forskellige etaper. Denne epokes betydning for la Axarquía udstrækker sig til alle områder: Byindretning, gastronomi, arkitektur, landbrug, planteavl, kultur, sprogbrug etc., etc.

La Axarquía. Navnet fremkalder minder om den arabiske fortid. Det stammer fra det arabiske ord: al Sharq og betyder: "Stedet som ligger længst mod øst" Den sproglige udvikling har gjort, at det har tabt sin oprindelige udtaleform, hvilken ville være nærmere: "Ajarquía". Endnu er det ikke sjældent at høre indbyggerne udtale navnet på den måde.

Indtil år 929, hvor kalifatet i Córdoba oprettedes, gennemlevede man i la Axarquía perioder med store konflikter og med krigeriske episoder, hvor fæstningsanlæggene i Comares, Zalía (ved Alcaucín) og Bentomiz (ved Arenas) spillede en stor rolle. Det var ikke en periode med stor islamisering af befolkningen, idet der stadig var flertal af kristne, kendt som mozárabes, i la Axarquía. Denne befolkningsgruppe dannede grundlag for opstanden, som Omar ben Hafsun stod i spidsen for i slutningen af IX årh., og hvor Comares og Santopítar spillede en betydelig rolle. Dette oprør blev kvalt af Abderrahman III, kalifatets skaber.

Under kalifatet, X årh., oplevede la Axarqia en økonomisk fremgang på grund af indførelsen af nye kulturplanter og udvikling af fiskeri og handel.

Århundrederne XI og XII betød en nedgang for la Axarquía. Magten i al-Andalus blev delt op i små, selvstændige riger, Taifas, kun afbrudt af invasioner fra Nordafrika af los Almorávides og los Almohades, nordafrikanske folkeslag, som invaderede Spanien dels til støtte for de derboende muslimer mod de kristne og dels af egne interesser. Det var en urolig periode med krige og økonomiske kriser, hvor de tre fæstninger i la Axarquía måtte deltage i mange træfninger. Fra slutningen af denne periode har man bevaret mange minaret-tårne i landsbyerne på Mudéjar-ruten (Arenas, Árchez, Salares, Sedella og Canillas de Aceituno).

Det sidste kapitel af den islamiske dominans udgjordes af perioden under Kongeriget Granada fra 1238 til 1487. I første omgang prøvede Comares at kæmpe for selvstændighed, idet man gjorde oprør mod den granadinske konge, men oprøret blev kvalt. I hele denne periode udøvede de kristne hære et betydeligt tryk, hvorfor maurerne opførte yderligere en række befæstede tårne og borge (som ved Vélez og Iznate) tæt ved kysten til støtte for de tre allerede eksisterende. Disse udgjorde tilsammen la Axarquías forsvarsværker. Til trods for det kristne tryk var der stor velstand i la Axarquía i disse to et halvt århundreder. Man eksporterede mange varer: Silke, safran, rosiner, vin, sukker, olivenolie og håndværksprodukter. Befolkningstallet i Vélez steg i denne periode til ca. 5000 indbyggere.

Den endelige erobring af Kongeriget Granada blev gennemført af Det Katolske Kongepar, Ferdinand og Isabella. Efter flere forgæves forsøg på at erobre la Axarquía i 1483 erobrede de den vestlige del af Málaga provins i 1485. I 1487 overgav Vélez-Málaga og hele la Axarquía sig. Fire måneder efter faldt provinshovedstaden, Málaga. Kongeriget Granada ophørte med at eksistere med erobringen af Granada i januar 1492.

Størsteparten af la Axarquías befolkning kunne beholde deres jord og ejendom. De blev kaldt mudéjares. I begyndelsen respekterede man deres skikke og religion. Men det ændrede sig hurtigt. Allerede i 1504 fik maurerne valget mellem konvertering til kristendommen eller landsforvisning. De fleste konverterede og blev moriscos.

Det var en periode med intens omvendelse til kristendommen. Derfor er hovedparten af kirkerne i området fra XVI årh. Næsten alle er bygget over tidligere moskéer, på mange har man bevaret minaret-tårnene, men forandret til klokketårne.

Moriscoernes situation blev værre i løbet af XVI årh., især under Felipe IIs regering. I 1569 gjorde den arabiske befolkning oprør i la Alpujarra, Granada provins, og i la Axarquía. I mange landsbyer udkæmpedes bataljer. Det afgørende slag i la Axarquía stod i Frigiliana om "el Peñon de Frigiliana", klippefæstningen øverst oppe i Frigiliana. Efter moriscoernes endelige nederlag dekreterede man i 1606 total landsforvisning af hele denne befolkningsgruppe. La Axarquía måtte genbefolkes fra Castilien. Man nåede aldrig det samme befolkningstal som under araberne.

Århundrederne XVI og XVII betød en periode med dekadence og økonomisk tilbagegang på grund af affolkningen af området, de store morisco-oprør og forskellige naturkatastrofer.

Den kristne Middelalder med dens betydelige vestgotiske, romerske og gotiske stilarter efterlod sig ingen spor i Málaga og la Axarquía. Denne periode er helt domineret af islam, af islamisk kunst, arkitektur m.m.

I det XVI årh. begyndte den kristne påvirkning af la Axarquías bygninger med renæssance-, barok- og nyklassiske stilarter. Dette fortsatte i XVII og XVIII årh. Det usædvanlige var, at bygmestrene, af morisco-oprindelse, brugte deres arabiske erfaringer i de kristne bygninger, hvilket har bevirket, at man til den anvendte stilart føjer udtrykket: Mudéjar (f.eks. barok-mudéjar eller gotisk-mudéjar). Således beskriver man sammensmeltningen af begge stilarter. Der er mange beviser på denne kunstneriske sammensmeltning i flere af la Axarquías landsbyer.

Det XVIII årh. betød en vis lettelse af det økonomiske tryk for la Axarquía, især på grund af udbredelsen af vinplante- og sukkerrørsdyrkning. Her kan påpeges Macharaviayas store fremgang med familien Gálvez som hovedperson. Denne økonomiske fremgangsperiode sluttede med vinpesten i slutningen af XIX årh., som ramte størsteparten af vindyrkerne i området. Også Uafhængighedskrigen og landevejsrøveriet (el bandolerismo), begge fra XIX årh., satte sig spor i la Axarquía.

Fra tresserne (XX årh.) oplever la Axarquía nye gode tider i sin omfattende historie på grund af turismen og genopbygningen af områdets landbrug. Især i de sidste år af det XX årh. har man udbygget og forbedret infrastrukturen i la Axarquía, hvilket har bevirket et byggeboom i området, især i byerne ved kysten.

La Axarquía er på vej ud af den økonomiske krise takket være turismen. Denne har allerede skabt ry om byer som Nerja og Torre del Mar. Hovedstaden, Vélez-Málaga, er en af de mest betydningsfulde byer i Málaga provins. Hele den østlige del af Costa del Sol hører til la Axarquía.

La Axarquías geografi

La Axarquía udgøres af området i den østlige del af Málaga provins. Kulturelt og geografisk kunne man inkludere en del af hovedstaden Málagas område - zonen omkring los Montes de Málaga - og ekskludere en del af Alfarnate og Colmenar, som har mere til fælles med Antequera-området.


La Axarquías areal er på 1020,84 km2. Vélez-Málaga er den største kommune med 156,36 km2 og Archez den mindste med 4,98 km2. Hele den nordlige og østlige del af la Axarquía udgøres af høje bjerge. Følgende bjergtoppe kan nævnes: Chamizo (1637 m) i Sierra del Jobo, la Maroma (2065 m) i Sierra de Tejeda og Navachica (1832 m) i Sierra de Almijara. Mellem Colmenar og Periana er der et lavt område mellem bjergene i nord og los Montes de Málaga, mens resten af la Axarquía er fyldt med bløde bakker med enkelte toppe som Santopítar (1200 m) og Bentomiz (706 m). Lave kyststrækninger og lavninger skabt af floderne er af ringe udstrækning, eftersom bjergene de fleste steder når helt ned til kysten. Kun lavningen kendt som Hoya de Vélez (Vélez-floddalen), som skiller los Montes de Málaga med el Macizo de Vélez er et område af en vis udstrækning.

Floder og bække løber mod havet i retning nord mod syd. Den vigtigste er Río Vélez. Dens bifloder, Rubite, Almanchares, Bermuza, Alcaucín, Guaro og Benamargosa afleder vand, som kommer fra la Axarquías bjerge. Fra los Montes de Málaga udspringer bækkene Totalán, Granadillas, Benagalbón og Santillán; fra Sierra de Almijara bækkene Algarrobo, Güi, Torrox, Chillar, Higuerón og de la Miel.

Klimaet i la Axarquía er Middelhavsklima, d.v.s. varme somre, milde vintre og kun lidt nedbør og med en lang tørkeperiode. Hertil kan føjes forskellige særegenheder, som giver dette område et særligt, privilegeret klima. Disse fordele skyldes de store bjergmassiver, som omgiver det, og som beskytter det mod kulden fra nord, og de mere end 50 km kystlinie, som mildner temperaturen både om sommeren og om vinteren. Af den grund mærker man kulden mere, når man fjerner sig fra kysten til landsbyerne i den nordlige del af la Axarquía, hvor indflydelsen fra havet er mindre.

I de store bjerge, i særdeleshed i Tejeda og Almijara, falder der hvert år nedbør i form af sne. På grund af den overdrevne skovhugst er vegetationen sparsom. Der er kun steneg, johannesbrødtræer og fyrretræer i de høje bjerge og den typiske kratbevoksning i de mindre bakker. Dyrelivet har også gennemgået en betydelig forringelse. Man ser dog endnu rovfugle, og der findes vilde geder i Tejeda og Almijara. Fordelene ved det milde klima bliver udnyttet af landbruget. I hele området er der mange oliven- og mandeltræer, især i den nordlige del, hvor der også er kornsorter og grøntsager. I kystdalene har kunstvanding muliggjort dyrkning af haveplanter, af drivhusfrugter og især af subtropiske frugter. For hovedparten af landsbyerne er dyrkningen af vinbuske den dominerende afgrøde på trods af vinpesten i slutningen af forrige århundrede, som næsten ødelagde produktionen. Omkring Periana dominerer frugttræerne, især ferskentræet.

Grundpillen i la Axarquías økonomi udgøres af turismen. Mere end 35% af den aktive befolkning er beskæftiget i sektoren. Desuden har byggesektoren, takket være fremgangen i turismen, bidraget med mange arbejdspladser. De 50 km kystlinie udgør den største del af Costa del Sol Oriental med betydningsfulde turistkomplekser som Nerja, Torrox-Costa, Algarrobo-Costa, Torre del Mar og Rincón de la Victoria.

Den samlede befolkning i la Axarquía udgør 125.000 personer, ca. 85.000 i kystbyerne og ca. 40.000 i de indre byer. Vélez-Málaga er den største kommune med mere end 50.000 indbyggere. De tyndest befolkede er er Macharaviaya og Salares, som næppe har 400 indbyggere hver.

tirsdag den 26. januar 2010

Vélez-Málaga, la Axarquías hovedstad

"Det er som figner fra Vélez, alle som kommer dertil fylder tasken"
Dette citat stammer fra Ibn Asims ordsprogssamling (Ibn Asim 1358 - 1426) og reflekterer de tanker, man havde allerede i nazarí-tiden (Kongeriget Granada 1238 - 1492): De bedste frugter fra den bedste jord og den varmeste velkomst en rejsende kunne ønske sig.

Det forsikrer Ibn Battuta, som ankom til Vélez-Málaga efter at have tilbagelagt 24 millas, og han lovpriser byen: "Dette er en smuk by med en vidunderlig moské. På stedet dyrker man de bedste druer, frugter og figner. Lige så fine og gode som i Málaga".
________________________________________

Vélez-Málaga - la Axarquías strålende hovedstad - ligger centralt i río Vélez' frugtbare floddal. Det er det eneste lavland af en vis udstrækning i hele la Axarquía. Byen ligger ca. fem kilometer fra kysten og er omgivet af højderne Veas (703 m.) mod øst, Cerro de Atalaya (418 m.) mod vest og også mod vest Las Lomas de Galeras (418 m.) og Del Melonar (463 m.). Floderne río Benamargosa og río Guaro forener sig et stykke nord for byen og danner regionens største flod, río Vélez, som udmunder i havet ved Torre del Mar.

Vélez-Málaga er det mest industrialiserede og betydningsfulde center i la Axarquía takket være den gode beliggenhed og det milde klima. Mod havet ligger forstaden Torre del Mar eller Mariyya Ballis eller Atalaya de Vélez, som forstaden tidligere blev kaldt.

Oprindelsen til byens navn står hen i det uvisse. Nogle mener, at navnet Vélez er afledt af Balis eller Balish, arabiske ord, som betyder dal; andre at det er afledt af Walid, som betyder: Bosættelse på en klippe, og atter andre at det stammer fra Ballix Malaca, som betyder: Málagas fæstning. Tidligere hed byen Menoba - i den romerske periode.

Der har boet mennesker i Vélez-Málaga siden præhistorien. Det er konstateret ved utallige fund. Efterfølgende har der boet grækere, fønikere, kartagensere, romere og arabere. Denne udvikling blev der sat punktum for med den kristne erobring i 1487. Som minde om denne brogede fortid har man de arkæologiske, fønikiske fund i Toscanos og El Jardín (i río Vélez' udmunding), oldtidsbyen Mainake,som lå dér, hvor Almayate ligger idag. I selve Vélez er borgen og dens murværk beviser på betydningen af den arabiske indflydelse, som har været den helt dominerende.
_______________________________________

"Tak være givet Gud, mine herrer, at han har ført os til et så smukt sted,  fordi hvis jeg ikke tager fejl, er den jord, vi nu betræder, Vélez-Málagas jord"

Med dette citat af Miguel Cervantes træder vi ind i la Axarquías hovedstad, Vélez-Málaga.
______________________________

Arkitekturen i Vélez-Málaga er helt domineret af araberne. Det kommer til udtryk i de fleste bygninger, men især på den gamle, arabiske fæstning, som ligger på byens højeste punkt. Borgen og murværket befandt sig i en sørgelig tilstand, indtil den blev restaureret i 1970. Man har bevaret tårnet, Torre del Homenaje (Æresbevisningstårnet) og en del af murværket. Ikke langt fra borgen ligger den gamle arabiske moské, nu kirken Santa María la Mayor, moskéen er fra kalifatperioden, X årh.

Andre interessante bygninger er El Convento de San José de la Soledad (El Carmen). Bygningen med omliggende jord blev solgt på auktion i 1822, man byggede en tyrefægterarena på området, den blev nedlagt i 1967. Konventbygningen blev revet ned i 1982. Efter det store jordskælv i 1884 nedlagde man kirken og byggede den om til kommunalt teater, Teatro del Carmen.

Palacio del Marqués Beniel fra XVII århundrede er et typisk udtryk for velensk arkitektur, f.eks. i smedejernsarbejdet, balkondekorationerne og buearbejderne på den øverste etage. Paladset blev opført af Alonso de Molina y Medrano, kongelig rådmand, det blev arvet af los marqueses de Beniel fra Murcia (greverne af Beniel), som imidlertid aldrig boede i paladset. Det blev brugt af kystens kommandanter (los capitanes generales de la costa). Bygningen har været retssal og rådhus, nu er den hjemsted for "la Fundación María Zambrano" (en meget kendt og anerkendt filosof og digter, som blev født i Vélez-Málaga) og for "la Universidad de la Axarquía". Fra 1899 til 1982 var den rådhus, i 1988 blev bygningen restaureret.

Endvidere kan nævnes Convento y Iglesia de San Francisco (eller el Convento de Santiago), som i 1498/99 blev bygget over en tidligere moské, Iglesia de San Juan Bautista (Johannes Døberen), som blev påbegyndt i 1487, men som blev ændret ved flere senere lejligheder, Kirken ligger ved foden af murværket omkring den arabiske fæstning, el Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, bedre kendt som las Claras, fra XVI årh., Convento de las Carmelitas, fra 1702, Hospital de San Juan de Diós - idag alderdomshjem. Desuden er der en række arkitektoniske og kunstneriske bygningsværker som fontæner, pladser, torve og udendørs kapeller. En bydel af stor interesse er La Villa, som ligger indenfor den gamle fæstnings mure. Man kom ind gennem fire byporte, hvoraf der i dag er to tilbage: La Puerta Real og la Puerta de Antequera.

I begyndelsen af det XIX årh. indtraf en betydningsfuld begivenhed for Vélez-Málaga og for den arabiske fæstning i forbindelse med Uafhængighedskrigen. Den franske hær, som var på tilbagetog, og den engelske hær udkæmpede et slag i byen, hvor man benyttede fæstningen i kampene, hvorved den blev meget alvorligt beskadiget.

Vélez-Málaga er en kommune af stor udstrækning. Ud over selve Vélez by findes der en række kystbebyggelser, som udgør en attraktiv perlerække med de smukke strande i Torre del Mar, Caleta, Mezquitilla, Lagos, Almayate, Benajarafe og Chilches.

Inde i landet ligger dalene ved Triana og Trapiche - i Trapiche ligger en lille lufthavn, hvor Real Aeroclub de Málaga holder til - og i kommunens yderområde Cajiz og bjergene. Kommunens strande vogtes af fire vagttårne: Torre de Chilches, Torre Moya i Benajarafe, Torre Jaral i Valle Niza og Torre Manganeta i río Vélez' floddelta. Valle Niza er en lille befolkningskoncentration, som ligger tre kilometer fra Benajarafe. Stedet har stor historisk interesse, idet man her finder en kirke, som er hugget ud af klippen. Kirken blev brugt af mozárabe-eremitter (mozárabe er betegnelsen på det kristne mindretal i Al Andalús) mellem århundrederne VIII og X. Endvidere finder man i Valle Niza El Castillo del Marqués. Borgen blev opført i det XVIII årh af efterkommere til D. Iñigo Lopez Mendosa. De var herremænd fra Granada. Borgen har været anvendt til mange forskellige formål. Den ejes siden midten af XIX årh. af staten og anvendes i dag som hotel- og restaurantskole og udstillingshal for axarquensk håndværk. Læs mere om El Castillo del Marques her. Tidligere har den været hovedkvarter for "Carabineros de Hacienda" (soldater). Under borgerkrigen 1938 - 39 var den fængsel og koncentrationslejr, og efter borgerkrigen blev den Guardia Civil-kaserne.

Udsigt fra den arabiske fæstning mod Middelhavet og Torre del Mar. Landevejen til Torre del Mar blev i 1998 udvidet til det dobbelte i forbindelse med åbningen af den ny autovía fra Rincón til Algarrobo. Autovíaen har afkørsel i Vélez/Torre del Mar.
Den nuværende sognekirke San Juan Bautista (Johannes Døberen). Kirken blev opført i 1487, men er blevet restaureret og ombygget ved så mange senere lejligheder, at den nu fremviser et kuriøst eksempel på en kirke, som er bygget udenpå en anden kirke.

På grund af alle sine fine, gamle bygninger, fortrinsvis af arabisk oprindelse, betragtes Vélez-Málaga idag som "Historisk Kunstnerisk" by.

Den største udfordring for Vélez-Málaga idag er at gå i spidsen for og være motor for hele områdets udvikling. Grundlæggende fordi den er hovedstaden i la Axarquía - både for så vidt angår beliggenhed, indbyggertal og rigdom.
________________________

Legender og traditioner: I 1487 begyndte kong Ferdinand (Fernando) på erobringen af Vélez-Málaga. Ud over at være hovedstaden i et rigt område ville nazarierne (maurerne) kunne få hjælp fra Afrika af søvejen. Ca. 50.000 fodfolk, tungt artilleri og 12.000 ryttere udgjorde den kristne hær, hvilket beviser den store betydning de katolske monarker tillagde byen. Efter forhandlinger med den mauriske kommandant, Abul Kasim Venegas, overgav Vélez-Málaga sig 17. april 1487.

Kong Ferdinand deltog selv i erobringen af byen, hvilket senere fik betydning for Vélez’ byvåben. De belejrede maurere gjorde et udfald, som overraskede kongen, som ikke bar rustning. Kun en lynhurtig reaktion fra en væbner, Sebastian Sánchez Pelao, reddede kongen fra at blive dræbt i denne træfning, idet han ved at kaste sig foran Ferdinand forhindrede, at Hans Majestæt blev gennemboret af en lanse.
Begivenheden afspejles i byens våbenskjold og fane på befaling af den katolske dronning Isabella i anerkendelse af denne dåd. Der blev også bygget et bedekapel til minde om begivenheden, San Sebastian, i bydelen af samme navn.
Areal: 156,36 km2
Andre byer: Torre del Mar, Benajarafe, Triana, Trapiche, Almayate Bajo, Almayate Alto, Cajiz, Chilches, Lagos, Caleta de Vélez og Mezquitilla.
Indbyggere: ca. 70-000
Betegnelse: Veleños
Officielle fester: 26. august, 27. september.
Folkefester: April måned: Påskeoptog. En rodfæstet tradition af stor betydning for hele samfundet. Man må fremhæve de pragtfulde troner og skønheden i optogene. 21, 22 og 23. juni: Feria i Capuchinos. 21 - 24. juni: Feria i Los Puertas og Triana. Morgenstunden den 24. juni: San Juan natten. Fejres specielt i Chilches, Lagos og Torre del Mar. I Benajarafe fejres begivenheden 22. juni. 6, 7 og 8. juli: Feria i Caleta de Vélez. 12, 13 og 14. juli: Feria i Benajarafe. 15 og 16. juli: Verbena i Caleta de Vélez. Organiseret af fiskernes sammenslutning. 15 og 16 juli: Feria i Las Melosas (Torre del Mar). 12 - 16. juli: Veladilla del Carmen i Vélez-Málaga. 22 - 26. juli: Feria for Santiago og Santa Ana i Torre del Mar. 2, 3 og 4. august: Feria i Chilches og Lagos. 7. september: Noche de las Candelarias i Lagos. 25 - 29. september: Real Feria de San Miguel i Vélez-Málaga. 23 og 24. december: Fest i la Ermita Alta i Almayate. 31. december: Nytårsaften.
Steder af interesse: De arkæologiske ruiner og rester i Toscanos, af fønikisk oprindelse. Puerta Real de la Villa. Firkantet murværksbygning med port opført af natur- og mursten. Ved siden af tårnet ligger bedekapellet la Virgen de los Desamparados. La Fortaleza (Borgen), rekonstruerede rester af et gammelt, arabisk fæstningsværk. Rundt om borgen, bag murværket, ligger bydelen la Villa, som repræsenterer den fineste arabiske byarkitektur. Fuente de Fernando VI (Ferdinand VI fontænen), opført af udhugget marmor dekoreret med adskillige skjolde og dyrefigurer. Fontænen er et gravmæle fra 1758. Fuente de la Plaza de Gloria, XVI århundrede. Puerta de Antequera (Antequera Porten), en af de fire byporte fra den arabiske periode. Convento de San Francisco, opført i 1499. Kirken er i barok- og patioen i mudéjarstil. Palacio de los marqueses de Beniel, slutningen af XVI århundrede, kombinerer mudéjar- og renæssancestil.
Herskabshuse: Casa de Cervantes, XVI århundrede. Her overnattede Cervantes, da han besøgte byen. Casa del Mercader, XVII århundrede. Casa de los Madrileños, XVIII århundrede. Hospital de San Marcos, XVI årh., opført af los Reyes Católicos (det Katolske Kongepar). Det var komediehus i XVII årh., nu er det alderdomshjem. Kirken Santa María la Mayor, kirke i gotisk mudéjar stil, som er bygget over byens gamle moské. Af særlig interesse er udskæringsarbejderne på højalteret. Sognekirken San Juan Bautista, XVI årh., udvidet og restaureret ved utallige lejligheder. Convento de las Carmelitas, XVII årh., giver navn til pladsen, hvor det ligger. Convento de las Claras, opført i 1503, men senere rekonstrueret. Opført i barokstil med rokoko ornamentation. Ermita (Bedekapel) de la Virgen de la Cabeza, XVII årh. (ved kirkegården). P.t. under genopbygning. Ermita (Bedekapel) de Nuestra Señora de los Remedios, XVII årh. Der er planlagt dekorations- og maleriarbejder, som skal udføres af den velenske maler Evaristo Guerra.
Capilla (Kapel) de Nuestra Señora de la Piedad, XVIII årh. Gadekapel. Under restaurering. Teatro del Carmen, tidligere kirken San José de la Soledad.
Indkvarteringer:
Vélez-Málaga. * H**Dila (18vær.), Avda. Vivar Téllez 3, Tel. 952 50 39 00. * H*Hotel Molino de Santillan. (10 vær.) Telefon 902 120 240, * APT*Cortijos los Vargas. Tel. 952 50 29 36. * P*El Canizo (16 vær.), Avda Vivar Téllez 11, Tel. 952 50 05 20 * Landhuse. Tel. 952 50 15 31 / 952 27 62 29.
Almayate. * P*La Palmera (8 vær.), Ctra. de Almería, 266 km., Tel. 952 54 20 84. * APT*Tanger (19 lejh.), Tel. 952 54 17 43. * Camping Almayate Costa, 1. kategori (kapacitet 501 personer), Ctra. N340, 267 km., Tel. 952 54 02 72.
*ALMAYATE Nudistcamping, (Málaga) AXARQUIA - COSTA DEL SOL Beliggenhed: Autovía del Mediterráneo (E-15) Exit 272 Torre del Mar Nacional N-340 km. 269, 29749 ALMAYATE (Málaga) Tlf: 952 - 556271, 952 - 55 64 62, Fax: 952 - 55 62 71. Åben hele året. Nudistbadestrand. 114 pladser.E-mail: almanat@arrakis.es.
Benajarafe. * H**Esperanza (33 vær.), Ctra. N340, 261 km., Tel. 952 51 31 23. * H*España (20 vær.), Ctra. de Almería, 267 km., Tel. 952 51 31 07. * APT*El Morisco (2 lejh.), Finca El Morisco, Tel. 952 51 33 14.
Cajiz. * Landhuse. Tel. 952 51 13 52.
Caleta de Vélez. * HR*El Paraíso (18 vær.), Avda. de Andalucía 139, Tel. 952 55 00 82. * H*Villas del Mediterráneo, Avda. de Andalucía s/n, Tel. 952 51 13 56.
Chilches. * Landhuse. Tel. 952 50 26 00.
Torre del Mar. *H**** Husa Mainake. Forlængelsen af C./ Copo (på hjørnet af Av. Toré Toré). 29740 Torre del Mar.Tel. 952547246, Fax. 952541543, email: info@hotelmainake.com.
Web: http://www.hotelmainake.com/
Hotellet, der er nyopført 20019, og som ligger 100 m fra strandpromenaden, har 38 dobbeltværelser og to suiter med balkon, air conditioning, farvefjernsyn via satellit, telefon, internetadgang, hårtørrer, minibar og bankboks. Der er udendørs swimmingpool på 4. etage. På billederne ses t.h. hovedindgangen og t.v. cafeteriet set fra Av. Toré Toré.
--------------------------------------------------------------------------------

*H**Miraya, Calle Patrón Veneno 6, Paseo Marítimo Torre del Mar. Hotellet har enkelt- og dobbeltværelser med bad, TV, air-conditioning, hårtørrer, sikkerhedsboks m.m.Email hotelmiraya@wanadoo.es, Tlf. 952 54 59 69, 952 54 55 15, web-site, klik her
--------------------------------------------------------------------------------

*H****Torremar, Calle Saladero Viejo 15 (mellem Paseo de Larios og Calle del Mar ved Strandpromenaden)., 29740 Torre del Mar. Tel. 952547057, Fax 952547329. Email torremar@hotasa.es, Web http://www.hotasa.es/. Hotellet er nyopført (2001). Det ligger næsten ud til strandpromenaden og ramblaen, Paseo de Larios. Der er 83 møblerede dobbeltværelser, komplet udstyrede badeværelser, telefon, opvarmning og aircondition, satellit-TV, sikkerhedsboks, terrasse og udsigt.
--------------------------------------------------------------------------------

*H****Vincci Resort Proamar, Paseo Marítimo Poniente s/n, 29740 Torre del Mar. Tel. 952 54 79 70, Fax 952 54 79 71. Email proamar@vinccihoteles.com, Web http://www.vinccihoteles.com/.  Hotellet er nyopført (2001) og ligger i første linie på strandpromenaden i Torre del Mar. Der er 165 værelser, 30 apartamentos og en suite, alle med terrasse og havudsigt. Alle værelser er udstyret med sikkerhedsboks, hårtørrer, minibar, telefon, internetstik, satellit-TV o.m.m. Hotellet disponerer over restaurant, bar-cafeteria, salón til ca. 300 personer, haveanlæg, svømmebassin og privat parkering med 70 pladser.
--------------------------------------------------------------------------------

* H**Las Yucas (34 vær.), Avda. de Andalucía, Tel. 952 54 09 01. * P**Loimar (21 vær.) C/Santa Margarita 7, Tel. 952 54 01 74. * P**Mediterráneo (18 vær.) C/Bernabé Fernández 2, Tel. 952 54 08 48. * P*Generalife (6 vær.), C/patrón Veneno 22, Tel. 952 54 33 09. * P*Villa Reina (40 vær.), C/Princesa 8, Tel. 952 54 02 09.
--------------------------------------------------------------------------------

* APT*Terrasol, Plazamar Centro, Tel. 952 54 09 39. * APT*Las Americas, Acera de la Marina, Tel. 952 54 05 15. * APT*El Balandro, Paseo de Larios, Tel. 952 54 12 50. * Camping Laguna Playa, l. kategori, (kapacitet 462 personer), Prol. Paseo Marítimo de Poniente, Tel. 952 54 06 31. * Camping Torre del Mar, l. kategori, (kapacitet 700 personer), Paseo Marítimo Poniente, Tel 952 54 02 24.
Triana. Landhuse. Tel. 952 51 72 74 / 952 27 62 29.
Valle Niza. * Camping Valle Niza, 2.kategori, (kapacitet 640 personer), Ctra. Almería, 264 km., Tel. 952 51 31 81.

Påskeugen år 2010 og Semana Santa-museet i Vélez-Málaga

Påskeugen i Danmark, som begynder palmesøndag og ender 2. påskedag, kaldes den stille uge, fordi man fra gammel tid har brugt den til at sørge over Jesu død og lidelse. I Spanien og især i Adalusien kan påskeugen ikke kaldes for stille! Den er karakteriseret ved store, farvestrålende optog gennem byernes gader arrangeret af de utallige religiøse broderskaber (cofradías).

Påskeugen er et par dage længere i Andalusien end i Danmark, nemlig 10 dage. I år, 2010, begynder ugen den 26. marts og varer til den 4. april. I Vélez-Málaga vil der være påskeoptog alle dagene på forskellige tidpunkter og på forskellige ruter. På denne blog vil der blive indsat et skema med dagene, tidspunkterne og ruterne, når det er blevet offentliggjort.

Den 20, februar 2007 indviede man i Vélez-Málaga kommune det første museum, som udelukkende er dedikeret til byens Semana Santa-festligheder.

Museet ligger i kirken Santa María la Mayor (ved siden af den arabiske fæstning). Kirken er bygget oven på en tidligere, ældre moské (XI årh.) mellem slutningen af XV og begyndelsen af XVI årh. i bydelen La Villa, som er byens oprindelige centrum.

Museets formål er at oplyse publikum i alle aldre om de største begivenheder i forbindelse med denne kristne folkefest. Restaureringen af kirken og opførelsen af museet har varet syv lange år med mange indlagte pauser p.g.a. pengemangel. Kirken har været lukket alle disse år.

Indvielsen blev fortaget af formanden for kommunens kulturudvalg, Rosa Torres, borgmesteren i Vélez-Málaga, Antonio Souvirón (PSOE), formanden for Cofradías (broderskaber), Fermín Domínguez, og Málagas biskop, Antonio Dorado Soto, som afholdt en messe i kirken Santa María la Mayor på åbningsdagen klokken 20:00.

Museet har betydet en investering på 1,5 mill. euros, hvoraf de 800.000 er givet af kulturministeriet og 470.000 fra andre kilder. Det resterende beløb er betalt af kommunen i Vélez-Málaga.

For byen, som har skabt dette museum, er det et kulturelt monument, som har opnået en fin balance mellem den traditionelle Semana Santa-verden og det museumsmæssige.

Museet er opdelt i to etager og består af fem afdelinger og en sal til midlertidige udstillinger.

Den første afdeling hedder “Vestíbulo” og viser de mest almindelige, interessante detaljer ved kirken Santa María.

Herefter fortsætter den besøgende til salen "Vivir y sentir la Semana Santa" (Oplev og føl påsken), hvor man får lejlighed til at opleve påskefestlighederne direkte takket være en audiovisuel fremvisning, som skaber følelsen af at befinde sig i midten af den religiøse fest.

Den følgende afdeling, "La ciudad, escenario de la Pasión" (byen, lidelseshistoriens scene), viser de forskellige elementer, man anvender til at skabe Semana Santa-festlighederne i Vélez-Málaga. Opbygningen af processionerne, tronerne m.m.

En meget betydningsfuld del af udstillingen er præsentationen af den pragtfulde arv af smukke klenodier, som cofradíerne gemmer. Der fremvises et udvalg af de smukkeste kunstværker, mellem hvilke man kan fremhæve træskærerarbejder, malerier, broderier, guld- og sølvsmedearbejder m.m.

I de resterende afdelinger, "La Gastronomía de la Semana Santa”, kan man se et udvalg af de retter, man i påskedagene nyder i Vélez-Málaga, og i "El Legado de una Historia” (historien om historien) kan man gennem en audiovisuel fremvisning blive orienteret om den historiske udvikling gennem flere hundrede år af denne hellige, universelle fest.

Disse afdelinger udgør den permanente udstilling, mens salen for de midlertidige udstillinger, “Exposiciones Temporales”, fremviser nogle af de troner, som bæres i procession gennem Vélez-Málagas gader hver Semana Santa.


Nyttige informationer om Museo Semana Santa Vélez-Málaga
Opført af Ayuntamiento de Vélez-Málaga og la Agrupación de Cofradías de Semana Santa i samarbejde med bispesædet i Málaga.

Museet er opført i kirken Santa María de la Encarnación. Calle Real de la Villa, 1. Teléfonos: 952 55 86 40 – 952 50 72 56.

Budget: 1.500.000 euros.

Åbningstider: Fra mandag til lørdag fra 10:00 – 14:00 og fra 17:00 – 20:00. Søn- og helligdage fra 10:00 – 14:00.
Formodet antal besøgende pr. år: 200.000.

Afdelinger: “Vestíbulo”, “Vivir y Sentir la Semana Santa”, “La Ciudad, Escenario de la Pasión”, “La Gastronomía de la Semana Santa”, “El Legado de una Historia” og “Exposiciones Temporales”.

En ny kuldebølge rammer i dag Málaga Provins

Der er udsendt orange alarm p.g.a. stærk regn på kysten. Termometrene vil falde til nul grader på fredag.
Hovedstaden, Málaga, kan forvente temperaturer mellem 2 og 5 grader, mens der inde i provinsen, Ronda og Anteuera, forventes nul grader. Snegrænsen vil blive på ca. 1100 meters højde.

søndag den 24. januar 2010

Vélez-Málaga på Feria de FITUR i Madrid

Vélez-Málaga kommune er igen i år repræsenteret på den store turistmesse, FITUR, i Madrid, men denne gang deler de ikke stand med Nerja og Rincón.
Under et interview med kommunens ansvarlige på messen, udtalte han bl.a. følgende:
"I slutningen af februar har vi til hensigt at åbne et "Oficina de Atención al Extranjero" (et udlændingekontor). Det synes jeg, vi skylder vores udenlandske gæster. Der er nu ca. 5000 folkeregistertilmeldte udlændinge i kommunen ud af en total på ca. 8000. Vi arbejder på at få de sidste 3000 med. Vores gæster har hidtil søgt oplysninger i "Tenencia de Alcaldía"(Borgmesterkontoret i Torre del Mar ved den tidligere sukkerfabrik). Vi ønsker at forbedre mulighederne for vore udenlandske gæster, som har stor betydning for kommunens økonomi".
Udlændingekontoret skal ligge på Avenida de Andalucía overfor taxiholdepladsen.

tirsdag den 19. januar 2010

Fomento-ministeriet færdiggør fodgængerbroen fra La Cueva de Nerja til Maro

Metalkonstruktionen, som har en længde på 65 meter og en bredde på tre meter, har kostet 1,2 millioner euros
Fodgængerbroen mellem La Cueva de Nerja og Maro er nu en realitet. I går, den 18. januar, har teknikkerne fra la Demarcación de Carreteras færdiggjort opførelsen af den enorme metalkonstruktion, som går over la Autovía del Mediterráneo. Da autoviaen blev opført (ca. år 2001) afbrød den forbindelsen mellem grotterne og Maro.

Byggeriet mangler endnu flere detaljer som f.eks. opsættelsen af lys m.m., hvorfor den officielle indvielse først finder sted til juni i år.

Arbejderne begyndte i 2007 og har undervejs stødt på forskellige vanskeligheder. Byggeriet er financieret af Fomento-ministeriet (Ministerio de Fomento).

Direktøren for La Cueva de Nerja, Àngel Ramírez, udtaler, ”at fodgængerbroen vil blive et ikon for Nerja i fremtiden. Et symbol på velstand og et nyt ansigt mod omverdenen. Designet er unikt”, konkluderede han.

Grevens borg i Valle Niza (Almayate)

El Castillo del Marqués
Alle har set den, enten på vejen fra Málaga til Torre del Mar eller omvendt ad N340 langs kysten, nemlig El Castillo del Marqués (Grevens Borg), en bygning af militær og forsvarsmæssig tilsnit, som ligger i Valle Niza (Almayate) lige ud til kysten. Men hvor mange kender borgens historie?

I dagbladet SUR har to kendte digtere og lokalhistorikere ved flere lejligheder i interessante artikler beskæftiget sig med borgen og dens oprindelse, de har fortalt om don Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendillas y Marqués de Mondéjar, Señor de Almayate, som den 28. oktober 1508 modtog...”al ejendom, jord, huse og landejendomme i Almayate...et eftertragtet sted med befolkede områder, rigt på frugttræer og –buske, udstrakte græsningsarealer og frugtbare vinmarker” af den regerende konge, Fernando (Fernando el Católico), i sin datters navn (Juana la Loca – som var Castillas retmæssige dronning, men som var anbragt på fæstningen Tordesillas i Valladolid under påskud af at hun var ”loca” (vanvittig)).

El Castillo del Marqués tilhører i dag Vélez-Málagas kommune. Bygningen er blevet restaureret for nylig “for at indrette den til hotel/restaurant og udstillingshal for axarquensk kunsthåndværk”. Den anvendes imidlertid for øjeblikket kun som ”Escuela de Hostelería” (Hoteluddannelsesskole), en afdeling under María Zambrano Instituttet i Torre del Mar og administreret af Junta de Andalucía.

El Castillo del Marqués ligger ved kysten i Valle Niza mellem tårnene Jaral og Moya. Bygningen er oprindelig en fæstning, der skulle beskytte kyststrækningen i Almayate mod angreb. Iflg. de oplysninger, man er i besiddelse af, er borgen projekteret af D. Miguel de Castillo og opført af José Vargas under Carlos III’s regeringstid omkring 1770. Den er opført efter de samme retningslinier som El Castillo de la Herradura (Granada) og El Castillo de San Luis de Sabinillas (Málaga).

Oprindelig var det meningen at opføre borgen i Torre del Mar, men man valgte Almayate, da man i Torre del Mar havde til hensigt at genopføre byens gamle fæstning (på Plaza de la Axarquía – der resterer intet i dag bortset fra en mindesten). Navnet, El Castillo del Marqués, gav man den, fordi Greven af Mondéjar, fra grevskabet Tejar og Campotejas, i første tredjedel af XIX århundrede overdrog borgen til den nu nedlagte militærafdeling Cuerpo de Carabineros.

Under borgerkrigen (1936-39) blev borgen anvendt som fængsel og koncentrationslejr af den nationale hær, som efter krigen overdrog den til Guardia Civil.

Den oprindelige bygning var kun i et plan opført i h.t. de militærarkitektoniske retningslinjer, der var gældende på den tid. Den var opført som en mangekant med otte sider af forskellig længde. Indgangen, som ligger mod nordøst, var beskyttet med en befæstning med en hvælvet indgangstunnel. Herfra kom man ind i en gård (Plaza del Fuerte), hvorfra der var adgang til de forskellige kvarterer og lagerrum og til en trappe og en rampe (til kanonerne) til første sal, som kun var en terrasse med brystværn. Fæstningen disponerede over seks kanoner.

Borgens murværk er opført med sandsten af forskellig størrelse og kalk. Der er søjler i de udvendige hjørner og indgangsdør i facaden. Indvendig hele vejen rundt er der en gesims lavet af sandsten, i midten af patioen er der et springvand og en brønd med to vandingssteder.

Da borgen blev overtaget af Cuerpo de Carabineros byggede man en etage på 1.sal. Denne blev også opført af sandsten og kalk, dog i noget dårligere kvalitet og mindre i størrelse. På 1.salen lavede man vinduer, hvilket man senere også gjorde i den oprindelige mur i stuen. Den seneste restauration, som man har lavet for nylig, har genoprettet bygningen og gjort den egnet til nye formål.

lørdag den 16. januar 2010

Málaga er den provins i Spanien, hvor ejendomspriserne er faldet mest!

En lejlighed f.eks., som tidligere kunne handles for 200.000 euros, bliver i dag solgt for mindre end 180.000 euros, et fald på over 11%! Og det er kun statistikken for de lejligheder, som overhovedet bliver solgt. Der er ingen statistik for de hundreder (måske tusinder) af lejligheder og huse, som uanset store prisnedsættelser ikke kan sælges.

Ca. 25.000 lejligheder står usolgte i Málaga Provins. Heraf ejes 40% af bankerne. I mange store boligblokke bor der knapt et dusin mennesker mellem skilte med "Se vende" og "Se alquila".

Ud over den generelle krise med følgende afmatning af boligmarkedet skal årsagen søges i det bygge-boom, der fandt sted i årene 2006 til 2008 med en stor overproduktion til følge.

 Desuden mærker de nordeuropæiske lande også krisen. Der kommer for tiden ikke det antal udlændinge til Costa del Sol som tidligere og køber ferieboliger.

torsdag den 14. januar 2010

Consejería de Nuevas Tecnologías: La Axarquía skifter til digitalt TV

Som det allerede er sket i Danmark, skifter man i la Axarquía fra analogt TV til digitalt. Skiftet finder sted den 3.april 2010 – i isolerede områder dog allerede fra den 18. januar 2010. (Fordi man dér modtager signalerne fra Granada Provins).
Hvis man ikke modtager kabel-TV, men har individuel antenne, skal man anskaffe en TDT-boks (Television Digital Terrestre). Det behøver man dog ikke, hvis man har et nyere fjernsyn med indbygget konverter .

Boksen skal anbringes mellem antennestikket og TV-appatet. Man skal bruge to antennekabler, et fra antennestikket til boksen og et fra boksen til TV-apparatet. Desuden et scart-stik mellem boksen og TV-apparatet. Har man ikke scartstik på TV-apparatet, kan man klare sig uden. Læs og se billeder af installationsmulighederne på siden her (pdf-dokument).

Man vil med TDT-boksen få mulighed for at se adskillig flere TV-kanaler end med det gamle, analoge TV.

mandag den 11. januar 2010

María Zambrano, digter og filosof fra Vélez-Málaga

En af de helt store personligheder, som er født i Vélez-Málaga, la Axarquía, er filosoffen og digteren María Zambrano Alarcón. Hun var en af de førende skikkelser indenfor moderne spansk filosofi, hun forenede poesi og tanke.

Hele 1. salen i Palacio de Beniel (XVII årh.), det tidligere hovedkvarter for kystens kommandanter og Vélez-Málagas rådhus fra 1899 – 1982, er indrettet til sæde for ”La Fundación María Zambrano”. Her kan man få alle oplysninger om filosoffens liv og arbejder. Endvidere er instituttet for voksenundervisning i Torre del Mar opkaldt efter hende, ”Instituto de María Zambrano”, samt mange andre undervisningsinstitutter over hele Spanien.

Marìa Zambrano blev født i Vélez-Málaga den 25. april 1904 som datter af pædagogen Blas José Zambrano. Hun blev kun i sin fødeby i tre år, idet hendes familie flyttede til Jaén og kort efter til Segovia. I denne by gik María i gymnasiet (bachillerato). Mange år senere tilegnede hun byen og tiden her et betydningsfuldt essay. Efter at have taget doktorgrad i Filosofía y Letras på Universidad Central, Madrid, begyndte hun at udgive sine første skrifter i magasinet Revista Occidente. Hun arbejdede som hjælpelærer i filosofi på Universidad Central og som lærer på Instituto-Escuela.

Mellem 1930, hvor hun udgav sit første filosofiske værk, Horizonte del Liberalismo, og 1936, hvor hun indgik ægteskab med historikeren Alfonso Rodrígues Aldave, arrangerede María Zambrano kulturelle sammenkomster i sit hjem på Plaza del Conde de Barajas. Disse møder udviklede sig til de mest frugtbare, kulturelle inspirationskilder på nationalt plan.

I Horizonte del Liberalismo fortsætter hun den linie, som hendes far var begyndt på i en artikel offentliggjort i 1919, hvor kampen for livets opretholdelse og kampen mellem klasserne som princip og konsekvens af den økonomiske liberalisme forhindrer virkeliggørelsen af liberalismens åndelige værdier. Kun demokratisk økonomi kan modvirke den materialisme, som økonomisk liberalisme medfører. Som alternativ foreslår hun en kulturel liberalisme: ”Vi anerkender den økonomiske afhængighed, og vi modsætter os ikke at være afhængige af nødvendigheden – som på den ene eller anden måde altid hviler over os – når blot vi kan være frie, selvstændige mennesker”.

Tidens opfattelse, som til en vis grad var påvirket af de herskende, politiske forhold i Rusland og Italien, fik ikke María Zambrano til at ændre sin opfattelse af individets frihed. Hun medvirkede sammen med sin læremester, Ortega, i oprettelsen af la Segunda República i 1931 og fremstod sammen med Machado som en af de mest fremtrædende intellektuelle antifascister under borgerkrigen (1936-39).

Borgerkrigen bragte María Zambrano til Chile, idet hendes mand blev udnævnt til andensekretær ved ambassaden dér. I dette land udgav hun Los intelectuales en el drama de España, som var et bedsk svar på doctor Marañons teorier om årsagerne til borgerkrigen (Dr. Marañon befandt sig på det tidspunkt i sikkerhed i Frankrig). Hun vendte tilbage til Spanien i 1937 og boede i Madrid, Barcelona og Valencia. I 1939 flygtede hun til Frankrig. Efter invitation af Casa de España i Mexico rejste hun til dette land for at undervise i filosofi ved Universidad de Morelia. Samme år udgav hun Pensamiento y poesía en la vida española, og Filosofía y poesía. Disse værker udtrykker i højere grad end andre hendes tænkemåde og meditationsmetode. Senere rejste hun til Cuba, hvor hun opholdt sig 13 år. Hun underviste på Universidad de La Habana og på Instituto de Altos Estudios e Investigaciones Científicas (Instituttet for højere uddannelser og videnskabelig forskning). Hun gav også kurser på Universidad de San Juan de Puerto Rico.

La Agonía de Europa (1945) og Hacia un saber del alma (1950) blev udgivet i María Zambranos amerikanske eksil-periode. Perioden blev præget af to afgørende begivenheder: Moderens død i 1946 og hendes skilsmisse et år senere.

Fra 1953 boede hun i Rom. Her udgav hun en række fundamentale værker: El hombre y lo divino (1955) – et højdepunkt i spansk tænkning i det XX årh. – Persona y democracia (1959) og La España de Galdós (1960). I 1964 flyttede hun til Frankrig til en gammel bondegård i skovene ved Jura-bjergene med udsigt til Geneve-søen og Mont Blanc. Her begyndte en meget produktiv, intellektuel periode med værker som: España, sueño y verdad (1965), El sueño creador (1965), La tumba de Antigona (1967), Obras reunidas (1971) og Claros del bosque (1977). I 1978 skiftede hun bopæl til Ferney Voltaire i Svejts, hvor hun boede indtil hendes endelige tilbagevenden til Spanien i 1984. Hun overvandt sin frygt for at vende tilbage til et Spanien, hvor virkeligheden måske var anderledes, end hun forestillede sig efter 45 år i udlandet.

I 1981 tildeltes María Zambrano 1. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades for sit livslange litterære og filosofiske arbejde både i Europa og Amerika. Endvidere blev hun udnævnt til doctor honoris af Universidad de Málaga, fik tildelt Premio Extraordinario Pablo Iglesias, Medalla de Oro de Madrid og Premio Cervantes, 1988. En stiftelse og et teater bærer hendes navn i hendes fødeby, Vélez-Málaga, og ligeledes en forening, Asociación Española de Filosofía, og mange andre foreninger og institutioner i hele landet.

María Zambrano døde i Madrid 6. februar 1991. Hun var et af den slags mennesker, som levede for at udforske følelserne. Hun brugte poesien og filosofien til at levendegøre den objektive sandhed, som hun så den, til at delagtiggøre den med omgivelserne og til at inspirere dem, der ville følge sandheden.

BIBLIOGRAFI og WEBS:
GRAN ENCICLOPEDIA DE ANDALUCIA. Ediciones Anel, S.A. Granada 1979
MORENO ALONSO, Manuel. Historia de Andalucía. Ed. Cajasur, Murcia 1995.
FENOY GUTIERREZ, Sebastián. Web María Zambrano y Spínola.
 UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Stigning i moms-satserne i Spanien fra 1. juli 2010

I Spanien findes der tre forskellige momssatser, den superreducerede, som anvendes til de mest nødvendige varer, den reducerede og den almndelige.

Regeringen har besluttet ikke at forhøje den superreducerede, som fortsat vil være på 4%, men de to andre.
Den reducerede stiger fra 7% til 8% og den almindelige fra 16% til 18%.

Forhøjelserne træder i kraft fra 1. juli 2010.

søndag den 10. januar 2010

Bridge-afdelingen i klubben

Under en samtale med et klubmedlem d.d. fik jeg at vide, at ”vi” – det blev ikke nøjere defineret, hvem ”vi” er, men jeg er sikker på, at det inkluderer mig! - var ude på at ødelægge bridge-afdelingen i klubben. Intet kunne være mere forkert!

Hvis det, at jeg og flere andre er ophørt med at spille i klubben, opfattes som en demonstration eller måske ligefrem en provokation (som jeg ved en lejlighed har fået at vide), er det bestemt ikke en demonstration mod vores kolleger i afdelingen, men en demonstration mod klubbens bestyrelse.

Vi mindes alle de gode, gamle onsdage i klubben, hvor Connie stod i køkkenet, servicerede os og efter spillet serverede dejlige, danske retter, hvor vi sammen under måltidet og et par flasker rødvin fik lejlighed til at dyrke det sociale samvær.

Hvis den nuværende bestyrelse havde evnen, viljen og lysten til at genskabe denne tilstand, er der ingen tvivl om, at både jeg og flere andre med glæde ville vende tilbage til onsdagsspillet. Vi savner det faktisk. Men intet tyder desværre på, at bestyrelsen har denne evne, vilje eller lyst. I stedet har man barslet med tanker om, at bridgespillerne, ud over det normale klubkontingent, skulle betale en form for entré for overhovedet at kunne spille i klublokalerne! For hvad? For ingenting?

Da denne negative holdning fra bestyrelsens side formentlig ikke kun rammer bridgespillerne, kan man frygte for klubbens fremtid. Medlemstallet falder, tilslutningen til de forskellige arrangementer falder, interessen for klubben som samlingspunkt for danskerne i området falder.

Man må håbe, at der er yngre, mere kompetente medlemmer, der er villige til at træde til og gøre en indsats for at vende skuden, inden det går helt galt.

Gud bevare klubben!

lørdag den 9. januar 2010

Centro de Día de Mayores de Torre del Mar

El Centro de Día de Mayores i Torre del Mar - Pensionisthjemmet
Lige overfor busstationen i Torre del Mar (der som bekendt er den gamle togstation for forbindelsen Málaga/Torre del Mar/Vélez-Málaga/Zafarraya) ligger Centro de Día de Mayores, Dagcentret for pensionister - i daglig tale Pensionisthjemmet. Centret er en bygning i et plan med en stor terrasse foran og plads til udendørs aktiviteter bagved. I den rummelige bygning er der en stor forhal med adgang til bibliotek, spise- og fjernsynsstue, servicios, bar og restaurant med køkken. Fra baren er der adgang til yderligere et stort rum, som indeholder seks computere med internetadgang.

For at benytte sig af Centro de Día skal man være medlem. Følgende kan optages:
 1) Personer som er fyldt 60 år, uanset om man er pensionist eller ej
 2) Personer som ikke er fyldt 60 år, men som modtager pension
 3) Personer som ikke er fyldt 60 år, og som ikke modtager pension, men som har særlige sociale forhold
 4) Ægtefæller til medlemmer uanset alder og/eller social status
 5) Det er en betingelse, at man er bosiddende i kommunen (Vélez-Málaga kommune), og at man er tilmeldt  folkeregistret
Der er dog ingen særlig kontrol med, hvem der kommer og går i centret.

Centret har et utal af tilbud til medlemmerne til yderst rimelige priser, idet man modtager tilskud til driften fra Junta de Andalucía (Andalusiens regering), f.eks. kurser i gymnastik og andre legemsøvelser, til musik, dans – især Sevillana og forskellige regionale danse - korsang, skuespil, kegler, petanque, modelering, domino, IT-undervisning m.fl. Centret disponerer endvidere over frisør med mani- og pedicure, social- og anden vejledning. I biblioteket kan man foruden bøger læse dagens aviser.

I baren kan man købe alt, hvad der normalt findes i en velassorteret bar. Priserne er de laveste i byen, f.eks. Caña eller tubo de cerveza €0,50, copa de tinto eller blanco €0,40, café €0,50 og tapas €0,30. Menú del día, som består af tre retter plus drikkevarer, i restauranten koster €3,80. (Der tages forbehold for evt. prisstigninger).

Centret arrangerer meget billige udflugter med bus til seværdige steder både indenfor og udenfor provinsen. Man har adgang til sommerlejre forskellige steder i provinsen, hvor man til meget lave priser kan købe ophold et antal dage efter ønske.

Medlemsskabet af Centro de Día giver adgang til en række tilbud fra Junta de Andalucía, f.eks. kan personer over 65 år få rabat på moderne høreapparater og andre hjælpemidler på mellem 30 og 65%, såfremt personen er i besiddelse af ”Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco”, og apparatet er anbefalet af en speciallæge.

La Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco (femogtres-kortet) er et kort i creditcard-format, som la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía (Udvalget for sociale anliggender i Andalusiens regering) gennem la Fundación Andaluza de Servicios Sociales GRATIS stiller til rådighed for borgere, som er fyldt 65 år. Der er to typer kort, det almindelige og et “Oro” (Guldkort). Guldkortet, der giver de største rabatter, er beregnet til personer med særligt lave indkomster, mens alle, der opfylder alderkravet, kan få det normale.

Med kortet i hånden får man de store rabetter direkte og uden ansøgning (man skal dog kunne legitimere sig.
 1) Ved køb af briller, høreapparat eller andre hjælpemidler
 2) Ved rejser i Andalusien med offentlige transportmidler
 3) Ved teleassistance af enhver art (man behøver ikke forlade hjemmet, man trykker blot på en knap)
 4) Ved hjælp fra familiemedlemmer eller andre til ældre med behov
 5) I spisesalene i regionens dagcentre (det kræver, at man er medlem af et dagcenter)
 6) Ved ansøgning om handicap-ændringer af boligen
 7) Ved besøg i teatre og andre kulturelle institutioner
I den nærmeste fremtid vil der blive inkluderet yderligere tilbud i tilknytning til kortet.

Man kan bestille kortet ganske gratis og uden andre betingelser end de allerede nævnte pr. almindelig post eller man kan rekvirere ansøgningsskemaet på provinsens sociale kontorer. Eller man kan henvende sig i centret og få udleveret de nødvendige papirer. Det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema sendes til:
Consejería de Asuntos Sociales
Apto. Correos 1.130
41080 - Sevilla

Bridge på Bjerget

Normalt spiller vi bridge i Puente de don Manuel om tirsdagen, et rigtig hyggested i fri, åbne omgivelser og med søde, flinke med/modspillere.

Men da der var fare for regn og dårligt vejr (hvilket det dog ikke blev) aftalte vi tirsdag den 5. jan. at spille med gode venner på toppen af et bjerg ved foden af sierra Tejeda i Canillas de Aceituna.

Det foregik i en kæmpestor, flot, flot villa såvel inden- som udendørs. Udsigten fra villaen var formidabel med 180 graders panoramaudsigt over hele la Axarquía med el Pantano la Viñuela i midten.

Temperaturen var dog ikke til udendørs spil, så vi sad indendørs og nød godt af gulvvarmen i det elegante hus. Vi spillede i næsten otte timer kun afbrudt af snacks og lækker servering af tapas m.m.

Samtidig fik vi vendt tidligere og kommende begivenheder i Nerja Bridge Club, hvor der er spil onsdag og fredag klokken 14:30, og den kommende Danske Bank-turnering den 31 jan. i Fuengirola. Det er meningen, vi her skal stille med to hold, fire par. Vi kan p.t. mønstre syv deltagere og mangler således en. Er der en nogenlunde kapabel spiller, der kunne have lyst til at deltage, er han/hun velkommen til at kontakte undertegnede.

PS Vi har nu fået den ottende deltager til Danske Bank-turneringen i Fuengirola, således at vi kan stille med to, fulde hold (2 x 2 par). Vi glæder os til begivenheden, som altid er festlig og fornøjelig.

fredag den 8. januar 2010

Blas Infante, Andalusiens fader

På Paseo Marítimo (strandpromenaden) i Torre del Mar er der opsat en buste af Blas Infante. Den er lille og ubetydelig og bliver formentlig overset af de fleste. Blas Infante var derimod hverken lille eller ubetydelig. Han er kendt og elsket i hele Andalusien. Han mindes hvert år på regionens grundlovsdag, den 28, februar, han kaldes «Padre de la Patria andaluza» (Andalusiens Fader). Han skabte grundlaget for "Estatuto de Autonomía de Andalucía", den autonome region Andalusien.

Blas Infante blev født i Cásares (Málaga) i 1885. Han gik i skole i Málaga og Córdoba. Han blev uddannet jurist på universitetet i Granada, hvor han også studerede filosofi. Han vendte tilbage til Cásares i 1909.

Fra 1910 arbejdede han som notar i Sevilla. Her kom han i kontakt med det intellektuelle miljø og de politiske tanker om et autonomt Andalusien, som de blev udtrykt af det litterære selskab i Sevilla.

I 1913 deltog Blas Infante i en international kongres i Ronda. Her startede han sin berømte tale med ordene: ”Øjeblikker er kommet for de priviligerede til at dø”. Han fortsatte med at erklære, at Andalusien var den mest frugtbare region i Spanien. Han talte varmt for et autonomt, selvstyrende Andalusien, han skrev artikler om emnet i magasinet Bética. Han talte senere over emnet "Ideología e ideal" for det litterære selskab i Sevilla. Han skrev en bog med det samme navn.

I 1918 blev den første andalusiske parlamentssamling afholdt i Ronda. Det grøn-hvide-grønne andalusiske flag blev præsenteret. Den grønne farve stammer fra Al Andalús-tiden, det var Omeya-dynastiet hellige farve, den hvide repræsenterer håbet om fred. Herkules-emblemet er inspireret fra Cádiz, Andalusiens ældste by, og blev kaldt ”las insignias de Andalucía” ( Andalusiens hæderstegn). Andalusiens nationalsang blev også publiceret. Den moderne andalusiske grundlov (2007) henviser specielt til denne begivenhed.

Blas Infante har skrevet utallige manuskripter (mange tusinde), som handler om hans tanker om et autonomt regionalt Andalusien. La Fundación Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía erhvervede i 2001 hans hus i Coria del Río og indrettede det som et hus-museum for historisk og kulturelt arvegods fra Andalusien.

I 1936 efter valget i februar forstærkedes den andalusiske bevægelse til fordel for autonomi. Blas Infante blev udnævnt til præsident for det ny parlament, og den følgende uge afholdt man et møde i Cádiz, hvor alle landsbyer i provinsen var repræsenteret. Det andalusiske flag blev hejst på rådhuset i Cádiz.

Men alt, hvad Blas Infante havde opnået ved virkelighedsgørelsen af sine drømme blev trådt under fode af fascisterne under general Franco. Den 2. august 1936 blev han arresteret i sit hus på Coria del Río af medlemmer af falangen. Den 11. august tidligt om morgenen blev han, sammen med to andre, kørt til et øde sted på Sevilla-Carmona-vejen, hvor han blev skudt. Da han faldt til jorden råbte han sine sidste, berømte ord: ”Længe leve et frit Andalusien”.

torsdag den 7. januar 2010

Vinterudsalget i hele Spanien starter den 7. januar med store nedsættelser p.g.a. krisen

Hovedparten af de spanske regioner hænger i dag skiltet med vinterudsalget i vinduerne. I år forventes udsalgspriserne at blive særligt fordelagtige for køberne p.g.a. krisen. Forretningerne er indstillet på at starte udsalget med de maksimale nedsættelser. Den 7. januar starter udsalget. Varigheden afhænger af, hvilken region, man befinder sig i, en måned i de fleste tilfælde, men i flere regioner op til to måneder (i Málaga én).

Hvad synes du om artiklerne?