søndag den 15. november 2009

El Torcal de Antequera (Málaga) - Tallerkenbjergene

El Torcal de Antequera
El Torcal de Antequera leder tankerne hen på en by i ruiner! Den besøgende, som fortaber sig i labyrinten af korridorer og klippeblokke, bemærker imellem klipperne frodige græsmarker omkranset af egetræer og hurtige bevægelser af reptiler, som soler sig på de stejle klipper.
Beliggenhed
El Paraje Natural del "Torcal de Antequera" ligger i den centrale del af Málaga Provins. El Torcal er en del af den "kalkbue", som udgøres af bjergkæden Sierra Subbéticas, som strækker sig fra Cádiz til Jaén. Området ligger i Antequera kommune undtagen en smal strimmel, som går ind i Villanueva de la Concepción.El Torcal de Antequera er det første område i Andalusien, som blev anerkendt som Espacio Natural Protegido (beskyttet naturområde), idet området i 1929 blev erklæret for "Sitio Natural de Interés Nacional" (naturområde af national interesse).
Kørevejledning
Fra Antequera kommer man til El Torcal ved at køre ad landevej 3310 mod Villanueva de la Concepción, man drejer fra i krydset mod El Torcal ca. 12 km syd for Antequera, efter man har passeret passet "La Boca del Asno".Fra Vélez-Málaga/Torre del Mar kører man ad El Arco udenom Vélez, forbi El Pantano de Vinuela, via Riogordo og Colmenar til Casabermeja, herfra kører man ad landevejen mod Villanueva de la Concepción og kort efter byen møder man krydset med vejen til El Torcal.
Oprindelse
El Torcal består af tre forskellige slags kalkklipper: oolíticas, brechoides og clásticas. Alle tre stammer fra havets bund fra Juraperioden, d.v.s. mellem 250 og 150 mill. år tilbage i tiden. Havbunden blev cementeret p.g.a. den konstante kalkaflejring og havets påvirkning. Under den store alpine jordfoldning i den senere juratid blev havbunden presset op til overfladen, men den bevarede i vid udstrækning sin vandrette facon til trods for, at den blev løftet til over 1000 m over havoverfladen. Senere opstod der revner, sprækker og "korridorer" i overfladen p.g.a. en række rystelser i klipperne. Erosion og sammenstyrtning mellem revnerne har skabt det, vi i dag kalder "vejsystemer" eller "korridorer". Herefter blev området udsat for en karakteristisk erosionsproces, "el modelado cárstico". Sprængninger i klipperne p.g.a. regnvand, som blev optaget, og som siden frøs til is samtidig med forandringer forårsaget af CO²-syren, som er til stede i regnvandet, har modelleret klipperne i de fantastiske former, vi ser i dag. Som i alle andre kalkbjerge, er der i El Torcal en enorm mængde slugter og afgrunde, grotter og andre former for underjordiske huler, nogle af stor historisk betydning som f.eks. Cueva del Toro. Denne grotte er ligeledes opstået p.g.a. nedbrydning og udvidelse af de underjordiske kalklag forårsaget af regnvandet.
Geologiske enheder
El Torcal rummer indenfor sit begrænsede område (20 km²) et af de mest imponerende karstiske landskaber i hele Europa. Geologisk set består området af fire forskellige områder:
1. Sierra Pelada, i den østlige ende af området med det højeste punkt på 1198 m.
2. Torcal Alto, rummer det største område med karstiske bjergformationer. En stor klippekam adskiller det fra Torcal Bajo, her ligger det højeste punkt i reservatet, El Camorro de las Siete Mesas (1336 m).
3. Torcal Bajo, som ligger mellem de to førstnævnte, ligner Torcal Alto, men er ikke så iøjnefaldende.
4. Tajos y laderas (skrænter og bjergskråninger), adskiller næsten perimetrisk reservatet. Området er mest spektakulært i den sydlige ende, den magtfulde klippestørrelse og de geologiske variationer giver det et næsten skrækindjagende udtryk.
Flora
Kalkbjergene i El Torcal udgør en geografisk zone med en rig og varieret flora, som i høj grad bidrager til områdets ry som naturreservat. Man finder en mængde forskellige plantearter, man har katalogiseret 664, grupperet i knap 100 forskellige familier. De mest udbredte planter i El Torcal er de såkaldte "rupícolas" (planter som udelukkende vokser på klipper), de kan finde fodfæste i de mindste revner og sprækker. Planterne er meget sarte, hvorfor man har afspærret områder i El Torcal for at beskytte dem. De mest kendte rupícolas i El Torcal er Linaria anticaria, Saxifraga biternata, Linaria oblongifolia, Viola demetria, Saxifraga reuterana, Polypodium australe og mange andre.Den større vegetation i El Torcal udgøres af egetræer, bjergeg, rønnebærtræer og ahorn. Tjørne- og brombærkrat dækker en stor del af El Torcal Alto, man ser kaprifolium, stauder og skovblomster (brombær, rosenbuske, vildtvoksende skovblomster, pæoner etc.). Endvidere er der i forbindelse med kvægdriften mange græsningsområder. I El Torcal Alto finder man også utallige efeu-planter.
Fauna
Lige som floraen, har faunaen i El Torcal været under påvirkning af menneskets tilstedeværelse. Der er f.t. 116 forskellige arter hvirveldyr i reservatet. Der er utallige hvirvelløse, først og fremmest insekter, som udgør føden for de fleste af hvirveldyrene. Der er utallige fuglearter, enten fastboende eller arter, der gør ophold på rejser længere syd- eller nordpå, lige som mange bruger bjergene til redebygning. Man ser ofte gribbe, som er på gennemrejse, og som benytter lejligheden til et måltid på evt. døde kreaturer. Der er mange horn- og almindelige ugler, høge og falkearter, mursejlere, røde alliker og et utal af mindre fugle. Tilstedeværelsen af reptiler mellem klipperne er sæsonbestemt, de er især aktive forår og sommer, hvor man ser dem overalt. Følgende kan fremhæves: Firben, iberiske murøgler, snoge og andre slanger, hugorme (som er farlige p.g.a. giftigt bid). Af pattedyr kan nævnes ræve, grævlinge, væsler og kaniner som de mest talrige.
Mennesket i El Torcal
Den menneskelige tilstedeværelse i El Torcal går tilbage til præhistorien, hvilket bevises af rester af stenalderbebyggelser, man har fundet i udgravninger, den vigtigste har man gjort i Cueva del Toro. På samme måde har man fundet rester af romersk oprindelse, som viser, at romerne havde stenbrud i området, idet man benyttede kalkstenene til opførelsen af de nærliggende landsbyer: Anticaria, Osqua y Nescania.
Den arabiske tilstedeværelse i El Torcal var langvarig, og resterne af et et arabisk vagttårn kunne indtil for få år siden ses i La Chimenea. Man har fundet mange arabiske gravsteder og diverse materialer fra epoken. Der boede stadig mennesker i El Torcal indtil XIX årh., hvor den sidst kendte boplads i bjergene, kaldet Las Sepulturas, blev forladt. Det drejede sig om en samling grotteboliger med stalde og græsningsområder. Indbyggerne var dygtige stenhuggere, som man kan se af de efterladte arbejder.
Den industrielle udvikling i XIX årh. medførte en stærk skovhugst, man brugte egetræ som brænde i sukkerfabrikkerne, der blev anlagt mange nye stenbrud og græsningen af kvæg intensiveredes. Det er grunden til det lidt øde og forladte udseende, man møder mange steder i bjerget i dag.Efter Junta de Andalucía for nylig har overtaget administrationen af naturområdet, har man påbegyndt restaureringsarbejder af det unikke geografiske område, hvor naturen viser et af sine mest usædvanlige ansigter.
Faciliteter for offentligheden
OMRÅDE TIL OFFENTLIG BRUG "TORCAL ALTO":
Man kommer til området ved at følge landevejen, som starter i krydset med C-3310, efter ca. 3,7 km finder man:Centro de Visitantes (Besøgscenter): Interaktiv udstilling over områdets natur- og kulturelle værdier og fremvisning af film på 10 minutters varighed. Der er toiletforhold og informationskontor på centret.
Åbningstid
Alle dage fra 10:00 til 17:00. Fri og gratis adgang (max 40 personer ad gangen). Telefon 952031389. Det er en fordel at ringe i forvejen, så man kan regulere de enkelte gruppers besøgstal.
Parkering
Der er masser af parkeringspladser, også for busser og autocampere.
Mirador de las ventanillas (Udsigtsbalkon)
Der er udsigtsbalkon ved besøgscentret. Man følger stien ca. 100 m. Meget flotte udsigter over Villanueva de la Concepción og området Río Campanillas.
Vandreruten "Ruta Verde (den grønne rute)"
Vandresti, som starter ved parkeringspladsen og går gennem El Torcal Alto (1410 m)Lav/middelsvær rute (forsigtighed tilrådes på regnvejrsdage). Varighed 40-60 minutter. Ideel for at gøre observationer om vegetationen, geologien, de erotive bjergformationer, kvægdriften, dyrelivet (medbring kikkert) og velegnet til at studere miljøet. Ruten er afmærket med papirskurve.OBS: Der er ikke andre vandreruter åbne for offentligheden, med mindre man har myndighedernes tilladelse og er i en guidet gruppe.
Kilde: Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente

Ingen kommentarer:

Hvad synes du om artiklerne?